Region: Berze električne energije – rast likvidnosti i regionalno kaplovanje

21. March 2019. / Region energetika

Deo I

Razvoj organizovanog tržišta električne energije u ovom delu Evrope dobija sve veći zamah – raste likvidnost, obim trgovine, vrednost transakcije i broj učesnika, a nude se i nove platforme za trgovanje. Sve veći broj nacionalnih berzi uviđa prednosti međusobnog povezivanja (tzv. „kaplovanja“) nacionalnih tržišta, pre svega u segmentu dan unapred.

Međutim, pojedine i zemlje i dalje nisu uspostavile berze električne energije, iako pripreme za to traju već nekoliko godina. Tako su Bosna i Hercegovina, Albanija Makedonija, Crna Gora i Grčka u različitim fazama osnivanja nacionalne energetske berze.

S druge strane, berze u Srbiji (SEEPEX), Hrvatskoj (CROPEX), Sloveniji (BSP), Rumuniji (OPCOM), Mađarskoj (HUPX) i Bugarskoj (IBEX) funkcioništu, sa manjom ili većom likvidnošću, već više godina. SEEPEX, IBEX i CROPEX proslavili su nedavno treći rođendan.

Prva berza koja je počela sa radom u regionu je OPCOM, koja je osnovana kao ogranak Transelektrike 15. avgusta 2000. godine. Prve operacije pokrenute su u septembru iste godine. OPCOM je u decembru 2001. godine licenciran od strane regulatorne agencije ANRE za obavljanje aktivnosti operatora tržišta električne energije.

Transakcije na dan unapred tržištu (DAM) počele su u junu 2005. godine. Narednih godina pokrenute su nove platforme, centralizovano tržišta zelenih sertifikata PCCV (novembar 2005. godine), tržište bilateralnih ugovora putem javnih aukcija PCCB (decembar 2005. godine), tržište bilateralnih ugovora sa kontinuiranim pregovorima PCCB-NC (mart 2007. godine), trgovina gasovima sa efektom staklene bašte PTCE (jun 2010. godine) i tržište unutar dana ID (jul 2011. godine).

Centralizovano tržišta sa kontinuiranim dvostrukim pregovorima o bilateralnim ugovorima PC-OTC pokrenuto je u martu 2014. godine.

Model zaključivanja bilateralnih ugovora o električnoj energiji metodom proširenih aukcija PCCB-LE i kontinuiranih preogovra PCCB-PC pokrenut je januaru 2015. godine. Novi proizvod na raspolaganju učesnicima na tržištu od marta 2015. godine je centralizovano tržište za univerzalne usluge PCSU.

Prvi dan trgovanja na dan unapred tržištu prirodnog gasa DAM-NG bio je u julu 2018. godine.

HUPX je osnovan 2010. godine kao ogranak MAVIR-a, mađarskog operatora prenosnog sistema.

Cena na mađarskoj berzi uzima se kao referentna prilikom formiranja cena za uvozno/izvozne transakcije sa električnom energijom u Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji.

Tri berze električne energije u regionu počele su sa radom tokom prva dva meseca 2016. godine, IBEX (Bugarska) 20. januara, CROPEX (Hrvatska) 11. febraur i SEEPEX (Srbija) 17. februara.

Na HUPX, CROPEX i IBEX u funkciji su platforme za trgovinu dan unapred (DAM) i unutar dana (ID), dok SEEPEX nudi opciju za DAM trgovinu. IBEX upravlja i centralizovanim tržištem za bilaterlane ugovore.

Vlasnici po 50% akcija SEEPEX su Elektromreže Srbije, srpski operator presnosnog sistema, i EPEX SPOT, koji pokriva tržište Francuske, Austrije, Ujedinjenog kraljevstva, Holandije, Belgije, Nemačke, Austrije i Švajcarske.

Prvi vlasnik i osnivač IBEX bio je Bugarski energetski holding (BEH). U februaru 2018. godine, Bugarska berza (BSE) kompletirala je preuzimanje IBEX od BEH-a za 2,66 miliona evra, nakon što je Evropska komisija zatražila prenos vlasništva nad IBEX-om, kako bi se sprečila zloupotreba dominantnog položaja.

Prve godine, rad novih berzi nije imao značajan uticaj na promet na postojećim, većim berzama energije u regionu (HUPX, BSP, OPCOM) niti je imao uticaj na cene na HUPX. Kao što je i očekivano, IBEX je imao najveći promet zbog veličine tržišta i postojanja nezavisnih proizvođača struje.

S druge strane, CROPEX i SEEPEX su formirani na relativno malim i zatvorenim tržištima bez nezavisnih proizvođača. Uz to, udeo nezavisnih snabdevača/prodavaca na ova na dva tržišta je i dalje mali.

Kada se posmatra promet na šest postojećih berzi u jugoistočnoj Evropi, promet na tri mlađe berze je teško porediti sa HUPX, BSP i OPCOM. Na IBEX cene su bile veoma nestabilne. S druge strane, HUPX – BSP – OPCOM po pravilu imaju mali raspon cena.

U proizvodnji električne energije u Srbiji i Hrvatskoj dominiraju energetske kompanije u državnom vlasništvu, sa izuzetkom obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

Na oba tržišta prisutan je ograničeni broj malih snabdevača, za koje je po pravilu skupu i rizično da učestvuju na lokalnim berzama. Dve berze koriste različite platforme, zbog čega je spajanje tržišta komlikovano – CROPEX koristi Nordpool platformu, a SEEPEX koristi EPEX platformu.

Promet na CROPEX i SEEPEX je u prvoj godini rada bio beznačajan čak i u poređenju sa BSP, koji ima tri puta manji obim trgovine u odnosu na HUPX. Postojala je velika nestabilnost u ovom pogledu, čak i dani kada je dnevni obim trgovine bio na nuli.

Kao što je i očekivano, cene na ove dve berze slede HUPX cene, bez obzira koliko je nestabilan i mali obim trgovine.

Promet na ovim berzama uglavnom je služio za potrebe balansiranja lokalnog porfolia i dan unapred špekulacije između trgovaca strujom. Za veće ugovore, trgovci i snabdevači se okretali su se likvidnijim tržištima – BSP i HUPX.

Postepeno, SEEPEX, CROPEX i IBEX su unapredile likvidnost, ali su glavni trendovi ostali nepormenjeni. Obim trgovine postepeno je povećan.

Primera radi, na dan unapred aukciji održanoj 28. januara 2019. godine na bugarskom spot tržištu, za isporuku električne energije 29. janaura, postavljen je rekord u pogledu obima obim trgovine – 27.291,4 MWh, sa prosečnim opeterećenjem po času od 1.137,14 MW.

Ovaj trend rasta na bugarskom DAM tržištu ilustruje sledeći podatak: u decembru 2018. godine obim trgovine dostigao je 640.265,7 MWh, što je za 5,4% više u odnosu na novembar 2018. godine (607.329,9 MWh) i za čak 48,8% više u odnosu na decembar 2017. godine, prema mesečnom izveštaju operatora tržišta.

Rekordni obim trgovine na CROPEX postignut je 16. januara 2019. godine, za isporuku električne energije 17. januara 2019. godine – 22.549,1 MW. Ovo je najveći dnevni volumen od početka rada CROPEX i uspešnog povezivanja sa MRC tržištem 19. maja 2018. godine.

S druge strane, na SEEPEX rekordni obim trgovine zabeležen je 10. marta 2019. godine – 13.483 MWh.

I pored rastućeg trenda, ovo je daleko ispod dnevnog volumena OPCOM i HUPX, koji u 2018. godini prosečno iznosi 64.495,2 MWh odnosno 54.547,5 MWh u segmentu DAM.

Prema godišnjem izveštaju OPCOM za 2018. godinu, ukupan obim transakcija dostigao je 23.540.831 MWh. Vrednost transakcija je iznosila 1,13 milijardi evra.

Godišnji izveštaj HUPX pokazuje da je obim trgovine trgovine povećan za 7,16% u odnosu na 2017. godinu, na 19.908.782,4 MWh. Vrednost transakcija je bila 934 miliona evra.

IBEX je saopštio je krajem prošle godine saopštio da je neto profit u prvih devet meseci 2018. godine povećan na 1,64 miliona evra, sa 614.000 evra u istom periodu 2017. godine.

Operativni prihod kompanije povećan je na 2,56 miliona evra u periodu od januara do septembra, u odnosu na 1,33 miliona evra u istom periodu 2017. godine.

U pogledu cena, prema poslednjim dostupnim zvaničnim izveštajima berzi, najniže cene u februaru, uz drastičan pad u odnosu na prethodni mesec, registrovane su na IBEX – prosečna cena za bazno opterećenje iznosila je 39,65 evra po MWh, za 41,2% manje u poređenju sa janaurom (67,38 evra po MWh).

Za vršno opterećenje pad je još dramatičniji, za 43,2%, na 45,78 evra po MWh u odnosu na 80,66 evra po MWh u janauru.

Pad cene za bazno opterećenje u februaru za 34,3% registrovan je i na SEEPEX-u, na 49,94 evra po MWh, i za 36% za vršno opterećenje, na 56,03 evra po MWh.

Rumunija je tokom januara imala probleme sa pokrivanjem domaće tražnje, što se odrazilo i na cene na DAM. Prosečna cena za bazno opterećenje u februaru iznosila je 48,6 evra po MWh, za 35,2% manje u odnosu na januar.

Na CROPEX, prosečna cena u februaru iznosila je 49,75 evra po MWh, u odnosu na 69,32 evra po MWh u januaru.

Skinite kao PDF :

Download PDF