Region: Energetska zajednica i šest zemalja zemalja Centralne i Istočne Evrope potpisali MoR za integraciju tržišta gasa

, Region energetika

Energetske berze i operatori sistema za prenos gasa iz šest zemalja Centralne i Istočne Evrope potpisali su značajan Memorandum o razumevanju, trasirajući put regionalnoj integraciji tržišta gasa i nesmetanoj prekograničnoj trgovini u skladu sa najboljom praksom EU.

MoR potpisan 21. jula rezultat je SEEGAS inicijative, projekta kojim rukovodi Sekretarijat Energetske zajednice, a čiji je cilj okupljanje berzi i operatora prenosnih sistema u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Ciljevi inicijative su:

– razvoj prekogranične trgovine;

– uvođenje transparentnih, konkurentnih i nediskriminatornih međuregionalnih tržišnih mehanizama određivanja cena;

– uspostavljanje efikasnog prekograničnog prenosa gasa i interoperabilnosti;

– olakšanje primene efikasnog sistema kliringa za trgovinu prirodnim gasom u skladu sa najboljom evropskom praksom.

Potpisnici su Sekretarijat Energetske zajednice, energetske berze ili dobavljači usluga trgovine – BRM (Rumunija), UEEX (Ukrajina), TGE (Poljska), CEEGEX (Mađarska), ECG (Austrija), kao i operatori prenosnog sistema gasa Moldovatransgaz, GTSO (Ukrajina) , FGSZ (Mađarska) i GAZ-sistem (Poljska).

„Od svog osnivanja, Energetska zajednica podržava integraciju svojih ugovornih strana sa energetskim tržištima EU, što za Ukrajinu i Moldaviju sada postepeno postaje stvarnost“, rekao je Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice.

„Potpisivanje Memoranduma o razumevanju SEEGAS-a zajednički je napor glavnih pokretača u regionu ka daljoj integraciji berzananske trgovine prirodnim gasom.“

Izvršni direktori strana potpisnica ponovili su Kopačeve stavove, ukazujući da je inicijativa ohrabrujući signal od regionalnog interesa i posvećenosti razvoju pouzdanih cenovnih signala, transparentnosti i likvidnosti.

Energetska zajednica, međunarodna organizacija dizajnirana da proširi unutrašnje energetsko tržište EU na susedne države, bila je veoma aktivna u pružanju pomoći ugovornim stranama poput Ukrajine i Moldavije u primeni propisa EU i pružanju smernica za uspostavljanje tržišta.

Inicijativa SEEGAS odražava osnivačke ciljeve Energetske zajednice i od svog pokretanja krajem prošle godine dobila je široku podršku energetskih aktera, uključujući ICIS.

Iako su Memorandum o razumevanju 21. jula potpisale berze i pojedini operatori prenosnog sistema iz šest zemalja Centralne i Istočne Evrope, on je otvoren i za druge regionalne strane zainteresovane za pridruživanje u kasnijoj fazi.

Ranije u junu, Hellenic Energy Exchange Group (EnEx Group), Poljska berza električne energije (TGE) i Rumunska robna berza (BRM) potpisale su MoR, izražavajući interes za integraciju svojih platformi kako bi kompanijama u ovim zemljama bilo omogućeno da trguju na bilo kojoj od tri platforme.

Izvor: icis.com