Region: Energetska zajednica radi na osnivanju berze gasa u formi PEGAS-a

, Region energetika

U razgovoru za ICIS, Gregor Veinzettel, stručnjak za gas u Energetskoj zajednici, rekao je da inicijativa SEEGAS ima za cilj okupljanje berzi i operatora prenosnih sistema (OPS) u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji u cilju pokretanja integrisane platforme.

Ona bi u prvoj fazi nudila balansiranje i spot trgovinu gasom, ali usluge bi se mogle proširiti uključivanjem kliringa, kao i trgovine električnom energijom.

Veinzettel kaže da je Energetska zajednica, koja je osnovana da bi proširila principe slobodnog tržišta EU na susedne zemlje, već pregovarala sa rumunskom i ukrajinskom berzom BRM i UEEX, kao i sa regionalnim operatorima prenosnih sistema, uključujući GTSO u Ukrajini.

Prva runda razgovora sa regionalnim akterima biće održana 15. decembra.

On je dodao da bi BRM i UEEX, koji imaju najveću likvidnosti u regionu, mogli da pokrenu jezgro integrisane SEEGAS platforme koja će se kasnije proširiti i na druge zemlje u regionu.

Veinzettel je rekao da su OPS i berze u Mađarskoj i Poljskoj takođe izrazili interesovanje.

„Uloga Energetske zajednice je da okuplja strane i olakšava dijalog“, rekao je Veinzettel, koji je takođe predsednik savetodavnog odbora UEEX. „Važno nam je da radimo sa privatnim berzama jer imaju veću fleksibilnost i svaka inicijativa se iznosi na tržište i o njoj se razgovara sa učesnicima na tržištu“, dodao je.

Veinzettel je rekao da bi se inicijativi mogla pridružiti i Turska – koja se može pohvaliti likvidnom spot berzom električne energije i radi na razvoju gasne platforme – kao i susedna Gruzija – koja liberalizuje svoja energetska tržišta.

Objašnjava da je model PEGAS, koji slede zapadnoevropska čvorišta, pomogao da region dobije više likvidnosti, postavljajući temelje za panevropsku platformu.

PEGAS je pokrenut 2013. godine kada su nemački EEX i Powernext sa sedištem u Francuskoj uspostavili zajedničku platformu za trgovinu.

Zemlje kao što su Holandija, Velika Britanija, Austrija, Danska, Italija i Češka takođe su se pridružile PEGAS-u poslednjih nekoliko godina.

Veinzettel je rekao da će model pomoći zemljama Centralne i Istočne Evrope da usvoje najbolje prakse i omoguće interoperabilnost i pristup tržištu u ranoj fazi i smanje troškove integracije u kasnijoj fazi.

Priznaje da su operatori prenosnih sistema presudni u projektu, jer se od njih traži da otvore više kapaciteta kako bi osigurali fleksibilne tokove gasa ili električne energije.

Ističe da je podrška regionalnih berzi u ovom pogledu presudna, jer će ubediti lokalne mrežne operatore da otvore granice i garantuju dovoljne kapacitete za prekogranične tokove.

Izvor: icis.com