Region: Inicijalni sastanak u okviru projekta kaplovanja tržišta Bugarske, Srbije i Hrvatske

28. February 2019. / Region energetika

Početni sastanak za iniciranje trilateralnog projekta kaplovanja tržišta između Bugarske, Srbije i Hrvatske uspešno je održan 13. februara u Beogradu. Sastanku su prisustvovali svi ključni akteri – operatori prenosnog sistem ESO EAD, EMS i HOPS, berze IBEX, SEEPEX i CROPEX i nacionalna regulatorna tela KEVR, AERS i HERA.

„Inicijativu su pozdravile sve uključene strane. Potvrđena je zajednička obaveza da se obezbede svi potrebni napori i resursi kako bi se osigurala izvodljivost projekta i njegova pravovremena implementacija. Krajnji cilj ovog projekta je da se implementira trilateralno povezivanje tržišta u okviru MRC-a, za koji se očekuje da će pružiti dugoročne koristi za učesnike na tržištu i potrošače u okviru trenutne inicijative“, navodi se u zajedničkom saopštenju za štampu, objavljenom 28. februara na sajtu operatora berzi.

Izvor: seepex-spot.rs

Skinite kao PDF :

Download PDF