Region: IPTO, TERNA, Transelektrika i ESO osnovali Koordinacioni centar za elektro mreže u JIE

28. July 2020. / Region energetika

Operatori prenosa iz Grčke (IPTO), Italije (TERNA SpA), Rumunije (Transelektrika) i Bugarske (ESO-EAD) osnovali su u Solunu, u Grčkoj, Centralnoevropski koordinacioni centar za elektro mrežu (CC SEleNe).

Prema saopštenju Translektrike, koja je Agerperesu poslata u ponedeljak, četiri operatora prenosnog sistema imajo jednako učešće u osnovnom kapitalu nove kompanije.

„U okviru evropskog regulatornog okvira, glavne odgovornosti koje se tiču regionalne sigurnosti mreže CC SEleNe su sledeće: analiza planiranja operativne sigurnosti (poznata i kao koordinirana analiza sigurnosti); koordinacija planiranja isključenja; koordinirano izračunavanje kapaciteta; kratkoročne i veoma kratkoročne prognoze adekvatnosti; pojedinačno i zajedničko modeliranje mreže i isporuka skupova podataka”, navodi se u saopštenju.

Upravni odbor CC SEleNe čine Ioannis Kampouris (IPTO), predsednik i izvršni direktor, i članovi odbora Angelin Tsachev (ESO-EAD), Enrico Maria Carlini (TERNA SpA) i Adrian Suta (Transelektrika).

„Uspostavljanje CC SEleNe je suštinski korak ka bližoj i efikasnijoj saradnji OPS u državama članicama EU u Jugoistočnoj Evropi u smislu sigurnosti snabdevanja i sigurnosti elektroenergetskih mreža. Predviđeno kaplovanje tržišta biće sledeći korak u harmonizaciji i integraciji regiona u jedinstveno evropsko tržište električne energije sa značajnim koristima za potrošače. Ovaj razvoj je rezultat zajedničkog napora i bio je moguć zahvaljujući koordiniranim akcijama svih OPS“, rekao je Kampouris.

Catalin Nitu, generalni direktor Transelektrike, kaže da je ova faza deo normalne i neophodne evolucije bezbednosti u funkcionisanju regiona u svetlu primene novog zajedničkog modela tržišta električne energije.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF