Region: Kaplovanje zemalja 4MMC sa Nemačkom, Austrijom i Poljskom planirano 2020. godine

12. June 2019. / Region energetika

Pokretanje privremenog projekta kaplovanja (Interim Coupling) tržišta zemalja 4MMC (Češka, Mađarska, Rumunija i Slovačka) i Austrije, Nemačke i Poljske, zasnovano na NTC-u (Net Transfer Capacities), odobreno je od strane nacionalnih regulatora 21. decembra 2018. godine.

Strane koje su uključene u projekat  DE-AT-PL-4MMC završile su Dizajn tržišta na visokom nivou (High-Level Market Design), koji će biti implementiran, a nacionalne regulatorne agencije su potvrdile podršku nastavku projekta na sastanku NRA-TSO-NEMO (regulatorne agencije – operatori prenosnog sistema- operatori tržišta) održanom 22. maja u Budimpešti.

Projekat DE-AT-PL-4MMC ima za cilj da poveže 4MMC i Poljsku sa projektom Multi-Regional Coupling (MRC) uvođenjem implicitne alokacija zasnovane na NTC-u na 6 granica (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT) i implementacijom Jedinstvenog dan unapred kaplovanja (Single Day-Ahead Coupling – SDAC).

Projekat predstavlja postepenu tranziciju na pomenutim granicama sa trenutne eksplicite alokacije bazirane na NTC-u na implicitnu alokaciju zasnovanu na protoku, koja treba da se implementira u okviru projekta Core Flow-Based Market Coupling, kao rešenja koje propisuje regulativa.

U skladu sa planom, pokretanje projekta očekuje se u drugom kvartalu 2020. godine.

Izvor: hupx.hu

Skinite kao PDF :

Download PDF