Region: Kašnjenje projekta kaplovanja DE-AT-PL-4MMC

15. September 2020. / Region energetika

Nominovani operateri tržišta električne energije (NEMO) i operateri prenosnih sistema (TSO) iz Austrije, Nemačke, Poljske i 4M zemalja (4M MC), odnosno Češke, Mađarske, Rumunije i Slovačke, obaveštavaju u zajedničkom saopštenju da je u okviru projekta DE-AT-PL-4M MC (koji se naziva i Interim Coupling Project – projekat prelaznog kaplovanja) završena fazu projektovanja.

Projekat je ušao u fazu implementacije krajem 2019. godine, sa predviđenim datumom pokretanja u septembru 2020. godine.

Projekat DE-AT-PL-4MMC ima za cilj da poveže 4MMC sa projektom Multi-Regional Coupling (MRC) uvođenjem implicitne alokacija zasnovane na NTC-u na šest granica (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT).

Međutim, u prvom kvartalu 2020. godine nekoliko strana u projektu identifikovalo je uska grla u lokalnoj implementaciji zbog međuzavisnosti između paralelnih projekata koji su u toku, što je rezultiralo kašnjenjem aktivnosti na implemetnaciji projekta za nekoliko meseci, navodi se u saopštenju.

Zbog toga, prelazno kaplovanje neće biti aktivirano u septembru 2020. godine, kako je planirano.

Nacionalna regulatorna tela zatražila su od Evropske komisije da pruži smernice kako bi se obezbedio dalji napredak projekta. Očekuje se da će takve smernice Komisija dostaviti u narednim nedeljama. O narednim koracima, učesnici na tržištu  će biti obavešteni u najkraćem roku, dodaje se u saopštenju.

Kako je ranije najavljeno, povezivanje 4MMC i MRC trebalo je biti realizovano implementacijom Jedinstvenog dan unapred kaplovanja (Single Day-Ahead Coupling – SDAC).

Projekat predstavlja postepenu tranziciju na pomenutim granicama sa trenutne eksplicitne alokacije bazirane na NTC-u na implicitnu alokaciju zasnovanu na protoku, koja treba da se implementira u okviru projekta Core Flow-Based Market Coupling, kao rešenja koje propisuje regulativa.

Izvor: hupx.hu

Skinite kao PDF :

Download PDF