Region: Nova pravila za panevropske implicitne aukcije unutar dana

5. August 2019. / Region energetika

U toku je priprema okvira za implementaciju novih panevropskih implicitnih aukcija unutar dana, posebno putem izmene zajedničkog skupa zahteva za kaplovanje tržišta unutar dana i predloženih proizvoda, koje Imenovani operatori tržišta električne energije (NEMO) mogu razmatrati u okviru kaplovanja tržišta unutar dana, na osnovu nakon odluke ACER 01/2019.

Nakon javne rasprave, Imenovani operatori tržišta električne energije su dostavili Agenciji za saradnju energetskih regulatornih tela (ACER) i nacionalnim regulatornim agencijama svoje predloge za reviziju Metodologije koja se odnosi na algoritam kaplovanja cena i algoritam kontinuirane korelacije trgovine, objavio je OPCOM.

Predlog uključuje niz amandmana na Metodologiju koje je ACER odobrio 26. jula 2018. godine, na osnovu Odluke 08/2018. Ovi amandmani uglavnom uvode okvir za promenu kontrole i praćenja algoritama i pripremaju teren za implementaciju novih implicitnih panevropskih aukcija unutar dana, posebno putem izmene zajedničkog skupa zahteva za jedinstveno kaplovanje tržišta unutar dana (Single Intraday Coupling) i predloženih proizvoda, koje Imenovani operatori tržišta električne energije mogu razmatrati u okviru kaplovanja tržišta unutar dana, na osnovu nakon odluke ACER 01/2019.

Prema OPCOM, predlog predstavlja važan korak za unapređenje algoritma kaplovanja tržišta, obezbeđivanje optimalnih rešenja i  jačanje performansi rešenja za kaplovanje tržišta, sa razvojem integracije evropskih tržišta električne energije. NEMO i OPS (Operatori prenosnog sistema) su takođe u bliskoj koordinaciji sa drugim inicijativama koje se tiču budućeg kapolovanja tržišta, kao što je zajednički program istraživanja i razvoja algoritama. Ove inicijative su neophodne za uspešnu implementaciju kaplovanja tržišta ali i za dalje povećanje socijalne zaštite i energetske sigurnosti potrošača, navodi se u saopštenju.

Izvor: investenergy.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF