Region: Novi proizvodi na energetskim berzama IBEX, SEEPEX i BSP

16. April 2019. / Region energetika

Evropska energetska berza (EEX) objavila je da će 3. juna proširiti svoju ponudu na tržištima električne energije u Bugarskoj, Sloveniji i Srbiji, uvođenjem fjučersa za električnu energiju. Obračun i kliring novih proizvoda obavljaće European Commodity Clearing (ECC).

Uvođenjem novih fjučersa širi se ponuda EEX-a na tržištima u razvoju u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, saopštio je EEX.

Na taj način EEX će biti prisutan na 20 tržišta širom Evrope, čime će ojačati vodeću poziciju kao najveće evropsko kontinentalno tržište električne energije.

Ponuda uključuje fjučerse sa finansijskim poravnanjem za Sloveniju koji pokrivaju baznu i vršnu energiju na nedeljnom, mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou. Pored toga, uvode se i fjučersi za baznu energiju sa finansijskim poravnanjem za bugarsko i srpsko tržište, sa istim rokovima.

U skladu sa sporazumom potpisanim između nemačke berze električne energije EEX i bugarskog IBEX, o saradnji na uključivanju fjučers ugovora za električnu energiju na bugarsko tržište u prvoj polovini 2019. godine, EEX će 3. juna početi trgovanje novim proizvodima, uvodeći nedeljne, mesečne, kvartalne i godišnje fjučerse za bazno napajanje, saopštio je IBEX.

Uvođenje bugarskih fjučersa najavljeno je u decembru 2018. godine.

Bugarska je u procesu liberalizacije državnih energetskih sistema, dok IBEX, koji je u vlasništvu bugarske berze BSE, ima za cilj jačanje veza sa drugim veleprodajnim energetskim tržištima EU.

Nedeljni, mesečni, kvartalni i godišnji fjučersi za 24-časovno napajanje, denomirani u evrima, biće zaključeni u skladu sa cenom obračunatom na DAM IBEX.

S obzirom da je EEX, kao vodeća energetska berza u Evropi, integrisao proizvode električne energije na češkom tržištu PXE sredinom 2017. godine, berza je utrostručila obračunate količine električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, rekao je Tobias Paulin, direktor za strategiju EEX-a.

„Saradnja sa IBEX-om je još jedan odlučujući korak u razvoja tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi“, rekao je Paulin.

Izvršni direktor IBEX-a Konstantin Konstantinov izjavio je da će povezivanje pomoći da se generišu važni dugoročni cenovni signali.

Povodom predstavljanja fjučersa za srpsko tržište, u junu 2018. godine, direktor SEEPEX Miloš Mladenović izjavio je da će uvođenje novih proizvoda doprineti daljem razvoju likvidnosti i poverenja u srpsko spot tržište električne energije.

Izvor: ibex.com, eex.com

 

Skinite kao PDF :

Download PDF