Region: Pad spot cena, na 160 do 187 evra po MWh u sredu

, Region energetika

Dan unapred cene električne enrgije za isporuku u sredu, 25. januara, umereno su pale u većini zemalja regiona. One su se kretale od 159,4 evra po MWh u Bugarskoj i Rumuniji do 187,02 evra po MWh u Grčkoj. 

U Bugarskoj i Rumuniji spot cena je ostala gotovo nepromenjena u odnosu na utorak (-0,1 odsto), dok je u Grčkoj snižena za 4 odsto.

Spot cena u Srbiji pala je u sredu za 3 odsto, na 160,26 evra po MWh. U Sloveniji, spot cena je snižena za 9 odsto, na 183,59 evra po MWh, a u Mađarskoj za 11 odsto, na 184,18 evra po MWh. Hrvatska beleži najveći pad cene, za 12 odsto, na 169,09 evra po MWh. 

U prethodnih pet dana, spot cene su rasle u regionu od subote, sa nivoa od 82,2 evra po MWh u Hrvatskoj do 166,4 evra po MWh u Sloveniji.

Rumunija, Bugarska i Srbija registrovale su snažan izvoz u utorak. Rumunija je u 14 časova izvozila kapacitetom od 1.450 MW, Bugarska 833 MW i Srbija 585 MW, prema podacima nacionalnih operatora sistema.

Cene u Rumuniji, Bugarskoj, Srbiji i Hrvatskoj u sredu niže su u poređenju sa Centralnom Evropom – one se kreću od 177,9 evra po MWh u Poljskoj do 187,8 u Austriji.

Najniže cene u Evropi u sredu beleže Švedska i Finska – 24,3 evra po MWh. Ovome je doprinela proizvodnja vetra, koja je imala preko 30 odsto udela u proizvodnji električne energije. Slede Španija (u kojoj je energija vetra doprinela sa 42 odsto) i Portugal, sa 92-93 evra po MWh.

Sign up for updates & special reports

error: Content is protected !!