Region: SIDC, proširenje 30 i 15-minutnih proizvoda na IDM

25. November 2020. / Region energetika

Nominovani operatori tržišta električne energije (NEMO) i operateri prenosnih sistema (TSO) uključeni u Evropsko jedinstveno kaplovanje unutar dans (SIDC – ranije XBID) najavili su, godinu dana nakon pokretanja drugog talasa, proširenje proizvoda na tržištu unutar dana za prekograničnu trgovinu, saopštio je operator bugarske berze IBEX.

To znači da će 30 i 15-minutni proizvodi biti dostupni na nekoliko granica. U međuvremenu, Lokalni projekat implementacije 14 (Local Implementation Project 14) evidirao je svoj vremenski okvir i obim, navodi se u saopštenju objavljenom na veb sajtu IBEX.

Kao važan korak ka boljoj tržišnoj integraciji obnovljivih izvora, ovi prekogranični proizvodi za kontinuiranu trgovinu biće dostupni na određenim granicama od 10. decembra 2020. godine.

Prvi periodi isporuke za trgovinu ovim proizvodima razlikovaće se na osnovu lokalnih NEMO aranžmana, dodaje IBEX.

Isporuka za austrijsko-mađarsku granicu biće moguća od 11. decembra, a za ostale granice biće moguća nakon aktiviranja proizvoda (ne očekuje se pre 10. decembra u 11:00 CET), sledeći lokalno vreme zatvaranja kapija.

30-minutni proizvodi biće predstavljeni na francusko-belgijskoj granici, 15-minutni proizvodi na austrijsko-mađarskoj granici, a 15-minutni, kao i 30-minutni proizvodi, na belgijsko-nemačkoj, belgijsko-holandskoj i holandsko-nemačkoj granici.

Ovo će učesnicima na holandskom i belgijskom tržištu omogućiti pristup postojećim 30-minutnim proizvodima koji su već dostupni u Francuskoj i Nemačkoj. Pored toga, već kaplovano tržište unutar dana za 15-minutne proizvode iz Austrije, Nemačke i Slovenije biće prošireno na Belgiju, Mađarsku i Holandiju.

Ponude date za proizvode od 15, 30 i 60 minuta mogu se onda uporediti sa ostalim ponudama sa istom vremenskom rezolucijom. Tako će se ponuda za 15-minutni proizvod uprariti sa drugom ponudom za 15-minutni proizvod. Trenutno je u toku ispitivanje implementacije međusobnog uparivanja proizvoda na SIDC platformi, zahvaljujući kojoj bi se proizvodi od 15, 30 i 60 minuta mogli međusobno upariti.

U međuvremenu, NEMO i OPS koji sarađuju u Lokalnom projektu implementacije (LIP) 14, čiji je cilj integrisanje italijanskih granica (IT-FR, IT-AT i IT-SI) u već kaplovano tržište unutar dana, najavili su reviziju vremenskog roka projekta zbog obaveze nekih učesnika da paralelno rade na nekoliko evropskih inicijativa. Prema novom vremenskom planu, okvir za pokretanje planiran je za maj 2021. godine.

Pored toga, očekuje se da će grčke granice (GR-IT i GR-BG), za koje je prvobitno bilo predviđeno pokretanje u okviru LIP 14, postati operativne u 4. talasu projekta, zajedno sa slovačkim granicama u okviru LIP 17. (SK-CZ, SK-PL, SL-HU), navodi se u saopštenju.

SIDC trenutno kapluje kontinuirana tržišta unutar dana u 22 zemlje: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Norveška, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Španija i Švedska.

Izvor: ibex.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF