Region: Trgovanje na berzama u regionu za 11. decembar

11. December 2018. / Region energetika

Na srpskoj dan unapred berzi SEEPEX 11. decembra 2018. (dan isporuke 12. decembar 2018.) trgovalo se po ceni od 73,28 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje. Obim trgovine bio je 7.726,9 MWh.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je 83,8 evra/MWh a obim 3.750 MWh.

Na mađarskom dan unapred tržištu energije HUPX trgovalo se po ceni od 74,18 evra po MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou od 75,7 evra po MWh.

Ukupan obim trgovine 56.321,3 MWh.

Na rumunskom dan unapred tržištu energije OPCOM trgovalo se po ceni od 74,18 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou 85,7 evra po MWh. Obim trgovine je 43.723,7 MWh.

Tokom off-peak sati cena je iznosila 62,66 evra po MWh, a obim trgovine 37.906,9 MWh.

Na bugarskoj berzi IBEX cena za bazno opterećenje bila je 75,03 evra po MWh.

Cena pik energije bila je 93,46 evra po MWh, obim 11.320,6 MWh.

Tokom off-peak sati cena je iznosila 56,61 evra po MWh, a obim 9.597,7 MWh.

Na hrvatskom dan unapred tržištu energije CROPEX trgovalo se po ceni od 71,59 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou od 82,9 evra po MWh.

Ukupan obim trgovine iznosio je 8.098 MWh.

 

Skinite kao PDF :

Download PDF