Region: Trgovanje na berzama u regionu za 14. januar

14. January 2019. / Region energetika

Na srpskoj dan unapred berzi SEEPEX 14. januara 2019. (dan isporuke 15. januar 2019.) trgovalo se po ceni od 98,21 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje. Obim trgovine bio je 5.320,2 MWh.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je 120,56 evra/MWh a obim 2.425,4 MWh.

Na mađarskom dan unapred tržištu energije HUPX trgovalo se po ceni od 97,63 evra po MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou od 121,26 evra po MWh.

Ukupan obim trgovine 57.432,2 MWh.

Na rumunskom dan unapred tržištu energije OPCOM trgovalo se po ceni od 97,63 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou 121,26 evra po MWh. Obim trgovine je 45.393,5 MWh.

Tokom off-peak sati cena je iznosila 74 evra po MWh, a obim trgovine 36.444,7 MWh.

Na bugarskoj berzi IBEX cena za bazno opterećenje bila je 62,22 evra po MWh.

Cena pik energije bila je 63,55 evra po MWh, obim 13.048,6 MWh.

Tokom off-peak sati cena je iznosila 60,9 evra po MWh, a obim 10.905,6 MWh.

Na hrvatskom dan unapred tržištu energije CROPEX trgovalo se po ceni od 73,62 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou od 82,54 evra po MWh.

Ukupan obim trgovine iznosio je 14.902 MWh.

 

Skinite kao PDF :

Download PDF