Region: Trgovanje na berzama u regionu za 4. januar

4. January 2019. / Region energetika

Na srpskoj dan unapred berzi SEEPEX 4. januara 2019. (dan isporuke 5. januar 2019.) trgovalo se po ceni od 77,58 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje. Obim trgovine bio je 8.595,7 MWh.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je 84,6 evra/MWh a obim 3.098,8 MWh.

Na mađarskom dan unapred tržištu energije HUPX trgovalo se po ceni od 60,39 evra po MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou od 69,04 evra po MWh.

Ukupan obim trgovine 51.304,3 MWh.

Na rumunskom dan unapred tržištu energije OPCOM trgovalo se po ceni od 62,12 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou 71,41 evra po MWh. Obim trgovine je 38.508,1 MWh.

Tokom off-peak sati cena je iznosila 52,83 evra po MWh, a obim trgovine 30.286,4 MWh.

Na bugarskoj berzi IBEX cena za bazno opterećenje bila je 71,75 evra po MWh.

Cena pik energije bila je 79,32 evra po MWh, obim 10.189 MWh.

Tokom off-peak sati cena je iznosila 64,17 evra po MWh, a obim 9.226,4 MWh.

Na hrvatskom dan unapred tržištu energije CROPEX trgovalo se po ceni od 63,45 evra/MWh za dnevno bazno opterećenje.

Cena pik energije za dnevno vršno opterećenje bila je na nivou od 69,96 evra po MWh.

Ukupan obim trgovine iznosio je 9.444 MWh.

 

Skinite kao PDF :

Download PDF