Republika Srpska: Cilj ERS izgradnja novih objekata iz obnovljivih izvora

18. October 2019. / Region energetika

“Elektroprivreda Republike Srpske ima ogroman potencijal u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora i opredjeljenje kompanije je da u narednih deset godina izgradi objekte instalisane snage hiljadu megavata, prvenstveno koristeći energiju vetra i sunca, ali i da bolje iskoristi hidropotencijale. Pomenuti projekti ERS će koštati 1.25 milijardi evra.

Elektroprivreda je Akcionim planom poslovanja predvidela izgradnju solarne elektrane od 100 megavata u Trebinju, izgradnju Vjetroparka Hrgud instalisane snage 50 megavata, ali i hidroelektrane Dabar, Dubrovnik 2, Buk Bijela, Cijevna tri, kao i elektrana na slivu rijeke Drine.

Za sve ove projekte ERS ima punu podršku Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva, a očekuje i podršku EU fondova i kreditnih institucija.

“U toku je izgradnja hidroeletrane Dabar. To je najveća pokrenuta investicija u regionu u protekle tri decenije, instalisane snage 160 megavata. U sklopu hidroenergetskog sistema Trebišnjice gradiće se i hidroelektrane Bileća i Nevesinje, 33 i 60 megavata, koje su u sklopu projekta Gornji Horizonti. Tu je i HE Dubrovnik dva, sa 304 megavata”, navode u Elektroprivredi.

Izvor; Kurir

Skinite kao PDF :

Download PDF