Republika Srpska: Comsar predao EIA za HE Mrsovo

, Region energetika

Kompanija Comsar Energy Hidro ruskog milijardera Rašida Serdarova predala je resornom ministarstvu procenu uticaja na životnu sredinu za hidroelektranu Mrsovo na reci Lim, koja je uslov za dobijanje ekološke dozvole. Na taj način je nakon skoro decenije od dobijanje koncesije najavljeno oživljavanje ovog projekta.

Reč je o investiciji vrijednoj oko 100 miliona evra, a koja je stala nakon pripremnih radova.

U studiji koju je izradio Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske se navodi da će izgradnja i rad ovog elektro-energetskog objekta najveće posledice ostaviti na čoveka.

Institut u studiji navodi da velikog uticaja na zdravlje neće biti, ali 16 stambenih i 20 pomoćnih objekata će morati biti izmešteno zbog izgradnje brane i stvaranja akumulacije.

Prema idejnom rešenju iz 2012. godine ukupno će se otkupiti 222 hektara zemlje, od čega je trećina poljoprivredno zemljišt,  dok je ostatak neplodna i neproduktivna zemlja.

U studiji se navodi kako će prvi problemi nastati kada krenu radovi na izgradnji brane, gde će prilikom ulaska mehanizacije u korito doći do zamućenja vode i obrušavanja materijala.

„Brane predstavljaju fizičku barijeru koja onemogućava migraciju riba i prekidaju prirodne tokove života. Ukoliko se ne izgrade riblje staze na brani mnoge autohtone vrste riba više nisu u mogućnosti da sa mesta svog staništa migriraju na svoja prirodna mrestilišta koja se obično nalaze u gornjim tokovima reka i njihovih pritoka“, piše u ovom dokumentu.

Autori studije tvrde kako postojanje hidroelektrane Mrsovo generalno neće narušiti staništa životinja koje žive na ovom prostoru, osim u aktuelnom priobalnom delu, već suprotno, da će im to biti siguran izvor vode koji je značajan u sušnim periodima.

Kažu kako će izgradnja centrale imati i niz pozitivnih uticaja ekonomske prirode.

„Doći će do povećavanja privrednih aktivnosti koje prate izgradnju ovakvih objekata, te s tim u vezi i zapošljavanja kvalifikovanog i nekvalifikovanog lokalnog stanovništva i domaćih građevinskih firmi u toku izgradnje. Takođe se može očekivati razvijanje turizma i rekreacije, kao i uzgoj riba, koji prate eksploataciju ovakvih objekata“, navodi se u studiji.

Podsećamo, instalisana snaga HE Mrsovo je 26,8 megavata. Reč je o najnizvodnijoj centrali na reci Lim. Uzvodno, izgrađene su još četiri.

Vlada Srpske je Serdarovu koncesiju dodelila 2012. godine na 30 godina, a kasnije aneksima taj period produžila na 50 godina.

Iako je Elektroprivreda Republike Srpske bila zainteresovana da kupi njegove koncesije, nedavno su iz Comsara poručili kako nastavljaju sa svojim projektima u Srpskoj.

Izvor: capital.ba