Republika Srpska: Projektovana dobit ERS-a u ovoj godini – 11,23 miliona evra

, Region energetika

Nadzorni odbor kompanije ERS jednoglasno je prihvatio poslovni plan za 2021. godinu. U skladu s time, prihodi matične kompanije u ovoj godini očekuju se na nivou od 347,77 miliona evra, što je za 31% više od rebalansom planiranih prihoda za 2020. godinu. Razlog za to je preuzimanje funkcije javnog i rezervnog snabdevanja kupaca električnom energijom od ERS-ovih elektrodistribucionih podružnica.

Istovremeno su za 2021. godinu planirani rashodi od 336,36 miliona evra, što je za 32% više od rebalansiranih rashoda za 2020. godinu, zbog viših troškova proizvodnih usluga u kojima su sadržani troškovi mrežarine, koje matičnoj kompaniji fakturišu njene distribucione podružnice za uslugu prenosa električne energije kupcima.

Planirana dobit za ovu godinu iznosi 11,23 miliona evra, a ukupna ulaganja 7,65 miliona evra. To obuhvata projekte koji će se finansirati iz vlastitih sredstava u iznosu od 6,76 miliona evra, koji će se finansirati iz kredita u iznosu od 0,75 miliona evra i donaciju od 140.000 evra.

Poslovni plan za 2021. godinu predviđa ulaganja u vetroelektrane i solarne elektrane. Prvi takav projekt je izgradnja VE Hrgud u ukupnoj vrednosti 3 miliona evra, a pokrenuće se i izgradnja SE Ljubinje i SE Trebinje 2 i 3 u ukupnoj vrednosti 140 miliona evra, najavio je ERS.

Izvor: energetika-net.com