Republika Srpska: Raspisan tender za solarnu elektranu u Bileći, prednost data EFT-u

13. March 2020. / Region energetika

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je Javni poziv za dodelu koncesije za izgradnju solarne elektrane u opštini Bileća, a u definisanim uslovima prednost je data kompaniji EFT International Investments Holdings Limited, u vlasništvu Vuka Hamovića, prenosi capital.ba.

Procenjena instalisana snaga elektrane je 60 MW, a procenjena godišnja proizvodnja 84 GWh.

Planirano je da se solarni  moduli, inverteri, merni uređaji i druga potrebna oprema postave na površini od oko 133 hektara.

Procenjena vrednost investicije je 70 miliona KM (35,5 miliona evra), a koncesija se dodeljuje na period do 50 godina.

Onaj ko dobije koncesiju moraće da plati jednokratnu koncesionu naknadu u  iznosu od 700.000 KM (355.000 evra), dok će naknada po proizvedenom KWh električne energije iznositi 0,0055 KM (0,0028 evrocenti).

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove.

Međutim, kako je capital.ba ranije objavio, elektarnu planira da gradi najveći trgovac električnom energijom u region Vuk Hamović, na čiji je zahtev Vlada Republike Srpske na sednici održanoj 16. januara ove godine donela Odluku o pokretanju postupka dodele navedene koncesije.

U uslovima za dobijanje koncesije navedeno je da ponuđaču ne sme biti blokiran račun u 2017., 2018. i 2019. godini, da mora imati  godišnji prihod od minimalno 70 miliona KM (35,5 miliona evra), i da prosečna neto dobit ponuđača iznosi minimalno 20 miliona KM (10,15 milion evra).

Kako je ranije objavio capital.ba, EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari u 2017. godini je imala dobit od 18,3 miliona evra, a u 2018. godini od 20,2 miliona evra.

U Javnom pozivu je navedeno i da je inicijativu za dodelu koncesije podnelo privredno društvo EFT International Investments Holdings Limited, sa sedištem u Londonu, i da se njima prilikom vrednovanja ponuda dodeljuje bonus za ponuđeno rešenje do 10 odsto od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana, računajući od 12. marta.

Vuk Hamović u Republici Srpskoj ima dve kompanije koja svake godine obrću stotine miliona maraka kroz proizvodnju i izvoz električne energije.

Jedno je Rudnik i termoelektrana Stanari kod Doboja, koje je u 2018. godini imalo prihode od 196 miliona maraka (99,4 miliona evra).

Drugi poslovni subjekat je EFT Bileć,  koja je od međunarodne trgovine električnom energijom u 2018. godini, sa samo tri zaposlena, prihodovala 91,2 miliona KM (46,3 miliona evra).

Izvor: capital.ba

Skinite kao PDF :

Download PDF