RS: Nema novca za gradnju HE Bistrica, traži se dokapitalizacija od 28,7 miliona evra

, Region energetika

U poslednjim danima prošle godine u Foči je ozvaničen početak izgradnje energetskog sistema Hidroelektrane Bistrica. Međutim, iako su radovi krenuli, investitor, Hidroelektrane na Drini, nisu pronašle sredstva za taj projekat pa su prinuđeni da novac daju iz tekućeg poslovanja.

Nakon što su im propala dva pokušaja da pronađu finansijsku instituciju koja bi ih kreditirala, u HE na Drini su doneli odluku da idu u dokapitalizaciju preduzeća HE Bistrica sa 56,3 miliona maraka (28,7 miliona evra).

Odluku je u novembru doneo Nadzorni odbor preduzeća, nakon što su za to dobili saglasnost Vlade Republike Srpske, a u zadnjim danima prošle godine i podršku akcionara.

U predlogu Odluke se konstatuje da će navedeno investiciono ulaganje biti planirano Rebalansom Plana poslovanja za 2021. godinu, kao investiciono ulaganje iz raspoloživih vlastitih izvora sredstava, a sve u svrhu realizacije sporazuma o izgradnji zaključenog sa kineskom kompanijom AVIC.

Međutim, akcionarima koji su bili protiv, a to su uglavnom Društva za upravljanje investicionim fodnovima (DUIF), nije jasno na koji način će HE na Drini da obezbedi novac.

„Sredstva će se do punog planiranog iznosa investicije obezbediti u budućnosti, a u skladu sa mogućnostima društva po principu `idemo u investiciju, imamo nešto sredstava, pa ćemo kasnije gledati šta i kako`. U vezi sa svim prethodno navedenim izražavamo opravdanu bojazan da će se planirana investicija odužiti u nedogled sa jedne strane, a što će imati značajno negativan uticaj kako na finansijski tako i na ukupan položaj društva HE na Drini u nastupajućem vremenskom periodu”, stoji u zapisniku sa poslednje Skupštine akcionara.

Ukupna instalisana snaga ovog sistema je 39 MW, sa ukupnom godišnjom proizvodnjom 152 GWh električne energije.

Početak radova je ozvaničen 28. decembra prošle godine i to, kako je preneo capital.ba, bez važeće ekološke i građevinske dozvole.

Izvor: capital.ba