RS: RiTE Ugljevik očekuje gubitak od 37 milona evra u naredne tri godine

13. May 2020. / Region energetika

Rudnik i termoelektrana (RiTE) Ugljevik planira da će u naredne tri godine poslovati sa ukupnim gubitkom od čak 73,5 miliona maraka (37,5 miliona evra), saznaje portal capital.ba.

U planu poslovanja za period od 2020. do 2022. godine, koji su akcionari usvojili na skupštini održanoj u aprilu, procenjuje se da će gubitak u ovoj godini biti 15,7 miliona KM (8 miliona evra), godinu kasnije 22,3 miliona KM (11,4 miliona evra), a 2022. godine 35,4 miliona KM (18,05 miliona evra).

„Planirani rezultat poslovanja u posmatranom periodu je u najvećoj meri posledica početka rada postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova koje će prouzrokovati dodatnu vlastitu potrošnju električne energije od oko 73 gigavat časa na godišnjem nivou. Takođe, Elektroenergetskim bilansom planiran je remont termoelektrane 2020. godine u trajanju od 50 dana a u 2022. godini planiran je kapitalni remont u trajanju od dana 75 dana, što je značajno više u odnosu na prethodne godine“, navodi se u planu poslovanja.

Sa druge strane, preduzeće planira investiciona ulaganja od 215,8 miliona marka (110 miliona evra). Najveći deo tog iznosa, tačnije 154 miliona maraka (78,5 miliona evra), uprava RiTE Ugljevik bi obezbedila podizanjem kredita, dok ostatak čine vlastita sredstva i donacije.

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik 2019. godinu su završili sa gubitkom od 4,24 miliona maraka (2,16 miliona evra).

Izvor: capital.ba

Skinite kao PDF :

Download PDF