Rumunija: Cena gasa za stanovništvo i kombinovane elektrane biće ograničena samo do kraja zime, umesto do 2022. godine

4. September 2019. / Region energetika

Rumunska Nacionalna regulatorna agencija za energetiku pripremila je nacrt izmena Uredbe 19/2019 (omogućava sprovođenje Uredbe 114 u praksi), koja zahteva da dva rumunska proizvođača gasa prodaju gas za domaćinstva i kombinovane elektrane po regulisanim cenama do 2022. godine. Prema nacrtu, ova obaveza će trajati samo do marta 2020. godine.

Novim nacrtom, uvodi se sledeća odredba:

„Količine prirodnog gasa iz domaće proizvodnje koje su proizvođači dužni da prodaju kako bi zadovoljili trenutnu potrošnju domaćinstava i proizvođača toplotne energije i skladištenje prirodnog gasa u cilju formiranja minimalnih zaliha za ove kategorije kupaca, izražava se u MWh i postavlja se odvojeno za periode 1. maj – 31. oktobar 2019. i 1. novembar 2019. – 31. mart 2020. godine“

Stari član, koji se menja, predviđao je sledeće:

„Količine prirodnog gasa iz domaće proizvodnje koje su proizvođači dužni da prodaju kako bi zadovoljili trenutnu potrošnju domaćinstava i proizvođača toplotne energije i skladištenje prirodnog gasa u cilju formiranja minimalnih zaliha za ove kategorije kupaca, izražava se u MWh i postavlja se odvojeno za periode:

1. maj – 31. oktobar 2019. i 1. novembar 2019 – 31. mart 2020. godine;
1. april – 30. septembar 2020. i 1. oktobar 2020 – 31. mart 2021. godine;
1. april – 30. septembar 2021. i 1. oktobar 2021 – 28. februar 2022. godine.

Ovo je samo jedna od odredaba novog uredbe (trenutno je u fazi javne rasprave), kojom se menjaju pravila na tržištu gasa, u smislu da se skraćuje period u kome stanovništvo i kombinovane elektrane dobijaju gas od kompanija Petrom i Romgaz, po ceni ograničenoj na 68 leva (14,4 evra) po MWh.

Inicijalno, u skladu sa Uredbom koju je ANRE doneo nakon Uredbe 114, predviđeni rok bio je 28. februar 2022. godine. Međutim, sada ANRE skraćuje ovaj period, kao što se može videti, do kraja sledećeg proleća.

Rumunija rizikuje pokretanje prekršajnog postupka

Rumunske vlasti moraju da izmene zakon o tržištu prirodnog gasa ili barem dostave Evropskoj komisiji nacrt novog zakonskog predloga najkasnije do 26. septembra, u suprotnom će se naći pred Sudom pravde Evropske unije, saopštili su nedavno predstavnici ANRE.

Evropska komisija je već poslala obrazloženo mišljenje, a Rumunija bi se već 27. septembra mogla naći pred Sudom pravde. Komisija će do 26. septembra čekati na usvajanje novog zakona ili konkretan predlog za izmenu pravne regultive, nakon čega bi mogao biti odobren produžetak od 90 dana, rekao je potpredsednik ANRE Zoltan Nagi Bege.

Prekršajna procedura tiče se odredbe zakona o prioritetnoj raspodeli gasa iz domaće proizvodnje za potrošnju stanovništva, čime se krše evropske odredbe. Ovo pitanje uređuje čuvena Uredba 114/2018, ali i Uredba 19/2019 o izmenama i dopunama Uredba 114.

Nakon toga, ANRE je razradio metodologije na osnovu koje se gas iz domaće proizvodnje Petroma i Romgaza prodaju snabdevačima po ceni od 68 leva (14,4 evra) po MWh u cilju potpunog pokrivanja potrošnje domaćinstava i proizvođača toplotne energije za stanovništvo.

Zvaničnici ANRE su upozorili da ukoliko Rumunija izađe pred Sud pravde EU, rizikuje plaćanje novčane kazne koje može dostići „stotine hiljade evra dnevno“.

Međutim, izgleda da se ANRE umesto izmene zakona odlučio za izmenu sekundarnog zakonodavstva, praktično ograničavajući period u kome se vršiti prioritetna isporuka gasa – samo do kraja sledeće zime.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF