Rumunija: DAM tržište u Rumuniji biće kaplovano sa nemačkim tržištem

6. February 2019. / Region energetika

Regulatori tržišta električne energije sedam evropskih zemalja nameravaju da kapluju svoja tržišta. Spot tržište električne energije u Rumuniji koje je već kaplovano sa  tržištem u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj (4MMC), a takođe će biti kaplovano sa nemačkim, austrijskim i poljskim.

Regulatorne agencije ANRE, BnetzA, E-Control, ERU, HEA, URSO i URE uputile su 21. decembra pisma operatorima prenosnih sistema i operatorima tržišta električne energije imenovanih članica, u kojem se traži pokretanje projekta za privremeno kaplovanje tržišta zasnovano na NTC, između DE, AT, PL i 4MMC.

Projekat DE, AT, PL i 4MMC, ukoliko bude implementiran, imaće za cilj finalizaciju saradnje 4MMC u okviru projekta Multi-regionalnog kaplovanja (MRC) i biće važan korak u proširenju kaplovanja dan unapred tržišta, kako je predviđeno evropskim zakonodavstvom, saopštio je ANRE.

Spot tržište električne energije (DAM) u Rumuniji kaplovano je sa tržištem u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj (4MMC). Regionalno kaplovanje omogućava transakcije na spot tržištu između različitih zemalja, uz veću transparentnost i trend unifromizacije cena: električna energija na jeftinijim tržištima težiće da se njome trguje na tržištima sa višim cenama.

Tako će na spot tržištu u Rumuniji moći da se trguje jeftinijom električnom energijom iz Nemačke, na primer.

Međutim, ono što je prednost za potrošače, može se pokazati kao nepovoljna situacija za proizvođače – u uslovima u kojima Rumunija ima deficit proizvodnje u odnosu na potrošnju, cene rumunskih proizvođača se povaćavaju, a sa njima i uvoz jeftine električne energije.

Po mišljenju regulatora DE, AT, PL i 4MMC, ovaj projekat će dovesti ne samo do efikasnije raspodele prekograničnih kapaciteta i povećanja nacionalne društvene dobrobiti, već će rezultirati i konvergacijom cena, što će doprineti formiranju stabilnih cena električne energije na regionalnom dan unapred tržištu, uz rast likvidnosti.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF