Rumunija: Desetine povlačnja sa tržišta OPCOM u toku samo jednog meseca

7. March 2019. / Region energetika

Tokom samo jednog meseca, u januru, više od 35 kompanija se povuklo ili opozvalo licence za trgovanje na centralizovanom energetskom tržištu kojim upravlja OPCOM, a isti trend nastavljen je i u februaru, kada se Gazprom Marketing & Trading Limited, ogranak Gazprom Exporta sa sedištem u Londonu, takođe povukao sa OPCOM-a.

Tako je u januaru na centralizovanom bilateralnom tržištu broj učesnika smanjen za 27, a na tržištu za univerzalne usluge, za pet. Isti trend primetan je i na dan unapred tržištu, ali i na tržištu unutar dana.

Od jula prošle godine, OPCOM je objavio nekoliko izveštaja o učesnicima, prema kojim je sa DAM tržiša je „nestalo“ 13 učesnika, sa tržišta unutar dana devet, kao i više od 40 učesnika sa bilateralnih tržišta.

Ovaj talas povlačenja mogao bi biti posledica uvođenja Uredbe 114, koja, prema procenama, ima negativan uticaj na razvoj tržišta OPCOM, s obzirom da predviđa isporuku jeftine električne energije prioritetnim snadbevačima u poslednjoj instanci, za pokrivanje potrošnje domaćinstava.

Posledično, jedan broj malih snabdevača odustao je od aktivnosti snabdevanja, zadržavajući samo komponentu trgovine.

Takođe, izgleda da kompanije koje su se odlučile za OPCOM u nadi da će kupiti jeftiniju električnu energiju direktno od proizvođača, napuštaju ovu ideju, pogotovo što Uredba 114 nameće taksu od 2% prometa. Prema tome, verovatno je da ove kompanije preferiraju da se ponašaju kao običan kupac, van kategorije domaćinstava, nego da snose posledice Uredbe 114.

Pored trgovca i snabdevača električnom energijiom i gasom, Gazprom Marketing & Trading, među kompanijama koje su se povukle sa OPCOM-a su Oltchim SA, MET Romania, Romelectro, Cotroceni Park, kao i dve kompanije međunarodnog trgovca Alpiq, kupca jeftine električne energije iz Hidroelektrike koji je nedavno napustio Rumuniju, zbog, kako su saopštili predstavnici kompanije, „pravnih i regulatornih rizika“. Većina kompanija se povukla na sopstvenu inicijativu, uključujući Eva Enrgy, koja je u stečaju, kao jedna od prvih žrtava Uredbe 114.

Izvor: profit.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF