Rumunija: Dobit Transelektrike 21 milion evra, uz pad obima prenosa za 2%

14. February 2020. / Region energetika

Transelektrika je prijavila povećanje neto dobiti u 2019. godini za 28% u poređenju sa 2018. godinom, i pored pada količine prenesene električne energije.

Neto profit Transelektrike iznosio je 104 miliona leva (21,8 miliona evra) u 2019. godini, što je za 28% više u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju podaci Berze u Bukureštu. Količina fizički transportovane električne energije putem prenosne mreže smanjena je za 2% u odnosu na prethodnu godinu, na 43,36 TWh.

Operativni prihodi smanjeni su za 12%, na oko 2,4 milijarde leva (502,8 miliona evra). Takođe, smanjeni su i operativni troškovi za oko 14%, na blizu dve milijarde leva (419 miliona evra).

Sopstvena tehnološka potrošnja (CPT) neznatno je smanena, za 0,2 procentna poena i iznosi 2% od ukupne količine prenesene električne energije, ali Transelektrika je imala veće troškove u tom pogledu: plus 31 milion leva (6,5 milion evra), usled rasta cena na tržištima na kojim je kupovala električnu energiju za CPT.

Troškovi održavanja i popravki povećani su za 12%, na 102 miliona leva (21,4 miliona evra).

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF