Rumunija: Drastično poskupljenje električne energija za sopstvenu mrežnu potrošnju, distributeri plaćaju 76 evra po MWh

4. November 2019. / Region energetika

Distributeri električne energije plaćaju i do 360 leva (76 evra) po MWh za kupovinu električne energije potrebne za sopstvenu tehnološku potrošnju (CPT) na mreži u narednoj godini. Ovi troškovi će zatim biti preneti na račune krajnjih potrošača.

Haos na energetskom tržištu zbog čuvene Uredbe 114 i deficita proizvodnih kapaciteta, koji više nisu dovoljni za pokrivanje nacionalne potrošnje, podstakao je rast cena na energetskom tržištu. To se čak odražava na distributivne kompanije, u vlasništvu Enela, Elektrike, ČEZ-a i E.On-a, koje moraju da kupuju električnu energiju za sopstvenu tehnološku potrošnju.

Prema ugovoru zaključenom na tržištu za bilateralne ugovora, PCBLE OPCOM, E-Distribucija Muntenia (Enel) platila je 360 leva (76 evra) po MWh za električnu energiju sa isporukom u januaru 2020. godine, u bandu, 5 MW po satu. Prodavac je bio trgovac Axpo Energy.

Takođe, SDEE Transilvania Sud (Elektrika) plaćala je 344 leva (72,6 evra) za istu vrstu energije, ali sa isporukom u januaru i februaru 2020. godine. prodavac je bila Veolia Energie Prahova.

Ovo su samo dva od nekoliko primera, gde su cene prešle prag od 67,5 evra za  isporuku u 2020. godini.

Uticaj CPT-a uopšte nije marginalan. U 2016. godini, prema najnovijim raspoloživim podacima, energija kupljena za pokrivanje CPT-a u distributivnim mrežama iznosila je 6 TWh, a 30% visine distributivne tarife čine troškovi za CPT.

Drugim rečima, CPT predstavlja oko 11-12% ukupne energije distribuirane putem mreže, na svim naponskim nivoima. CPT čine tehnički (mrežni gubici) i komercijalni (krađa).

Problem predstavlja činjenica da je u važećoj distributivnoj tarifi za nabavku električne energije za CPT priznata cena od 210 leva (44,3 evra). Uredba predviđa da dodatne troškove ANRE priznaje tek naredne godine i da će oni biti preneti u tarifu za distribuciju, a na taj način i na račune krajnjih potrošača za oko dve godine.

Ovo je, međutim, tačka dugotrajnog spora između distributera i ANRE: koliki deo ovih dodatnih troškova se priznaje. Zakon kaže da ANRE postavlja prosečnu  otkupnu cenu električne energije za sve distributere. Ko je platio manje, priznaje mu se koliko je platio, a ko je platio iznad ove prosečne cene, i dalje mu se obračunava prosečna cena.

Izvor: e-nergia.ro

 

Skinite kao PDF :

Download PDF