Rumunija: EK Oltenia će investirati 300 miliona evra u grupe na ugalj

25. September 2020. / Region energetika

Energetski kompleks Oltenia, najveći proizvođač električne energije na bazi uglja u Rumuniji, usvojio je plan restrukturiranja i dekarbonizacije, koji predviđa konverziju dela instalisanog kapaciteta sa uglja na gas, ali neće napustiti sve elektrane na ugalj. U njih će biti investirano oko 300 miliona evra, izjavio je generalni direktor kompanije Daniel Burlan.

Energetski kompleks Oltenia trenutno proizvodi električnu energiju isključivo iz uglja i namerava da kroz program restrukturiranja, putem plana dekarbonizacije, smanji emisiju sa 0,82 tone CO2 po MW na sat, koliko iznosi trenutno, na 0,74 tone u 2025. i 0,51 tonu od 2026. godine, dodao je.

Kompanija ima zemljišne posede na kojima namerava da izgradi osam fotonaponskih parkova, ukupnog instalisanog kapaciteta 735 MW i konvertuje pojedine energetske grupe sa uglja na gas. Biće zatvorene grupe na ugalj u termoelektrani Isalnita, a na njenom mestu će se graditi gasna termoelektrana snage 845 MW, kao i dve grupe TE Turceni, gde će se graditi gasna termoelektrana snage 435 MW i mikroelektrana od 9,9 MW, rekao je Burlan na stručnoj onlajn konferenciji u organizaciji publikacije Bursa.

Vrednost novih investicija iznosiće 1,4 milijarde evra. Polovinu ovog iznosa pokriće fondovi EK Oltenia, a druga polovina trebala bi biti obezbeđena iz sredstava za modernizaciju.

Uz sve ovo, EK Oltenia će investirati u unapređenje efikasnosti grupa koje će ostati na uglju. Vrednost ovih investicija je 300 miliona evra i obezbediće ih EK Oltenia iz sopstvenih izvora, rekao je Burlan.

On je dodao da je to ambiciozan plan restrukturiranja, ali da veruje da će EK Oltenia krajem 2025. godine postati održiva i profitabilna kompanija.

Iako Burlan nije ulazio u detalje, plan restrukturiranja i dekarbonizacije EK Oltenia  takođe predviđa završetak modernizacije bloka 5 TE Rovinara, na ugalj. Grupa je ugašena 2014. godine, jer su bile neophodne investicije u cilju smanjenja emisije zagađujućih materija i povećanja radnog veka za 100.000 sati.

Vrednost ovog projekta je oko 140 miliona evra. Veći deo posla je već urađen, a kompletna sanacija trebala je biti završena 2020. godine. Međutim, kompanija nije imala dovoljno novca s obzirom da je prvo morao da plati dozvole za emisiju.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF