Rumunija, EK: Rumunija mora da izmeni Zakon o gasu u roku kraćem od mesec dana

30. August 2019. / Region energetika

Rumunske vlasti moraju da izmene zakon o tržištu prirodnog gasa ili barem dostave Evropskoj komisiji nacrt novog zakonskog predloga najkasnije do 26. septembra, u suprotnom će se naći pred Sudom pravde Evropske unije, rekli su predstavnici Nacionalnog regulatorne agencije za energetiku (ANRE), tokom sastanka sa novinarima.

Evropska komisija je već poslala obrazloženo mišljenje, a Rumunija bi se već 27. septembra mogla naći pred Sudom pravde. Komisija će do 26. septembra čekati na usvajanje novog zakona ili konkretan predlog za izmenu pravne regultive, nakon čega bi mogao biti odobren produžetak od 90 dana, rekao je potpredsednik ANRE Zoltan Nagi Bege.

Prekršajna procedura tiče se odredbe zakona o prioritetnoj raspodeli gasa iz domaće proizvodnje za potrošnju stanovništva, čime se krše evropske odredbe. Ovo pitanje uređuje čuvena Uredba 114/2018, ali i Uredba 19/2019 o izmenama i dopunama Uredba 114.

Nakon toga, ANRE je razradio metodologije na osnovu koje se gas iz domaće proizvodnje Petroma i Romgaza prodaju snabdevačima po ceni od 68 leva (14,4 evra) po MWh u cilju potpunog pokrivanja potrošnje domaćinstava i proizvođača toplotne energije za stanovništvo.

Zvaničnici ANRE su upozorili da ukoliko Rumunija izađe pred Sud pravde EU, rizikuje plaćanje novčane kazne koje može dostići „stotine hiljade evra dnevno“.

Pre nekoliko dana, Komisija za industriju i usluge izglasala je ukidanje člana 61 Uredbe 114, koji se između ostalog odnosi i na ovu raspodelu. Istog dana, u Komisiji za budžet, odložena je rasprava o ukidanju ovog člana. Predlog se može naći pred poslanicima tek nakon odobrenja Komisije za budžet.

Pored ukidanja odgovarajućeg člana Uredbe 114, potrebno je izmeniti/ukinuti i Uredbu 19/2019, koja sadrži i odredbe u vezi sa cenom i raspodelom gasa.

Predsednik ANRE Dumitru Chirita ocenjuju da bi Parlament trebao da razmotri izmene obe Uredbe u paketu, jer u suprotnom može doći do zabune. Bege podseća da, iako se dati član Uredbe 114 ukida, Uredba 19 ostaje na snazi.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF