Rumunija: Elcen na berzi OPCOM prodao trgovcima i snadbevačima – Enel, ČEZ, EFT – 273 GWh za isporuku tokom zime

23. July 2019. / Region energetika

Kompanija Elektrocentrale Bukurešt u toku samo jednog dana zaključila je najmanje 11 ugovora o prodaji električne energije, za isporuku tokom predstojeće zime, na platoformi OPCOM-a za bilateralne ugovor (PCCB-LE), prema podacima operatora berze.

Kompanija je prodala pakete električne energije za bazno opterećenje i isporuku u periodu od 1. novembra 2019. do 31. marta 2020. godine. Elcen je prodao pakete od 5 MW i 10 MW, a kupci su veliki igrači na tržištu (Enel i ČEZ) kao i manji snabdevači i trgovci: EFT, Next Energy, Aderro GP Energy.

Cene su se kretale između 302 i 307 leva (63,84 – 64,9 evra) po MWh, što je prilično visok iznos u odnosu na raniji period. Ukupno, Elcen je tog dana, 19. jula, ugovorio 273 GWh električne energije, koju će isporučiti tokom zime. Obračunato prema minimalnoj ceni od 63,84 evra, proizvođač električne i toplotne energije u Bukureštu samo na osnovu ovih ugovora ostvariće prihod od 82 miliona leva (17,3 miliona evra).

Prošle nedelje, 16. jula, Elcen je ugovorio električnu energiju za baznu potrošnju i isporuku tokom 2020. godine – četiri paketa od 5 MW i 10 MW, ukupno 263 GWh.

Elcen je proizveo oko 2,6 TWh u 2018. godini, što znači da je samo tokom ta dva dana prodao petinu svoje proizvodnje (mada treba imati u vidu da je 2018. bila slabija godina u pogledu proizvodnje).

Elcen je najveći proizvođač električne energije u kogeneraciji u Rumuniji i snabdevač glavnog grada toplotnom energijom. Kompanija proizvodi električnu i toplotnu energiju u četiri elektrane u Bukureštu.

Ove godine, kao rezultat Uredbe 114/2018, ELCEN dobija gas od Romgaza po ceni koju je ANRE ograničio na 68 leva (14,37 evra) MWh, za proizvodnju toplotne energije za potrošnju stanovništva.

Izvor: economica.net

Skinite kao PDF :

Download PDF