Rumunija: Električna energija isporučena u ponedeljak naskuplja u Evropi

31. July 2019. / Region energetika

Prosečna cena električne energije u Rumuniji za isporuku u ponedeljak, 29. jula, od 62,88 evra po MWh, bila je najviša u celoj Evropi. Jedina zemlja u kojoj je registrovana ista cena bila je Mađarska, čije je tržište kaplovano sa rumunskim.

Čak su i u Bugarskoj i Grčkoj, zemljama sa deficitom proizvodnih kapaciteta i cenama koje su obično više od onih u Rumuniji, registrovale niže cene za gotovo 3 evra po MWh.

Cenovni pritisak nastao je zbog domaće tražnje (potrošnja je dostigla 7.500 MW pri proizvodnji od oko 6.500 MW), što je rezultiralo time da je Rumunija u ponedeljak ujutro uvozila u proseku više od 1.000 MW (čak 1.189 MWh u 9:00 sati).

Uvoz ne predstavlja novost, s obzirom da je u poslednjedve nedelje Rumunija na poziciji neto uvoznika električne energije. Pored toga, spot cene na OPCOM su u poslednjih mesec dana bile među najvišim, ako ne i najviše u Evropi.

Nivo vode na rekama u Rumuniji je u padu, što je dovelo do smanjenja proizvodnje hidroenergije, sa prosečnih 3.500 MW na ispod 2.000 MW. Zanimljivo je da je u ponedeljak Hidroelektrika proizvela više od 2.000 MW, ali proizvodnja i dalje nije bila dovoljna da pokrije domaću tražnju.

Osim fluktuirajućeg kretanja obnovljivih izvora energije (kao rezultat oblačnog vremena, doprinos solarne energije je bio samo 150 MW), još jedan razlog zbog koga Rumunija u poslednje vreme beleži deficit u proizvodnji u odnosu na potrošnju, predstavlja smanjena proizvodnja energije iz hidrokarbonata.

Na primer, u drugom tromesečju, proizvodnja električne energije u Romgazu bila je praktično nula (0,8 GWh – posledica modernizacije elektrane Iernut), a OMV Petroma 0,05 TWh, za 88% ispod nivoa u istom periodu prošle godine i za 95% manje u odnosu na prvi kvartal ove godine.

Razlog: zbog Uredbe 114 i propisa Nacionalne regulatorne agencije za energetiku (ANRE), kao i istrage Saveta za zaštitu konkurencije, proizvodnja električne energije iz gasa je postala neprofitabilna.

Prema izvorima sa tržišta, Savet za zaštitu konkurencije primorao je dva proizvođača da u svojim elektranam koriste gas koji plaćaju po tržišnoj ceni.

Međutim, nakon usvajanja Uredbe 114 i sekundarnog zakonodavstva ANRE, u skladu sa kojim se približno 50% gasa dodeljuje snabdevačima po regulisanoj ceni od 68 leva (14,4 evra) po MWh, cena na domaćim centralizovanim tržištima (Rumunska robna berza – BRM i OPCOM) skočila je na 100 leva (21,2 evra) po MWh.

Za proizvodnju jednog MWh električne energije potrebno je 2 MWh gasa, što rezultira proizvodnim troškovima većim od 200 leva (42,4 evra) po MWh. Ovome  treba dodati vrednost zelenih sertifikata (25 evra po MWh), zbog kojih proizvodnja električne energije iz gasa postaje profitabilna samo kada je cena električne energije viša od 300 leva (63,6 evra) po MWh, zanemarujući ostale troškove.

I pored činjenice da je u Rumuniji registrovana najviša cena električne energije u Evropskoj Uniji (62,88 evra po MWh), ona je i dalje ispod prosečne cene po kojoj bi proizvodnja električne energije iz gasa bila profitabilna.

Rumunsko tržište je kaplovano sa mađarskim. Algoritam Euphemia određuje na osnovu relativnih cena na dva tržišta, koja od dve države je uvoznik, a koja neto izvoznik.

Polovinu mađarskog proizvodnog kapaciteta obezbeđuju gasne elektrane. Međutim, za razliku od Rumunije, gde je vladina politika subvencionisanje potrošnje i obeshrabrivanje snabdevanja, cena gasa u Mađarskoj je niža. Dokaz: Rumunija uvozi gas iz Mađarske, uprkos činjenici da susedna država nema značajna ležišta gasa, a takođe uvozi ruski gas.

Kao rezultat niže cene gasa u Mađarskoj, i troškovi proizvodnje jednog MWh električne energije su niži, što dovodi do nižih cena električne energije i transformacije Rumunije u neto uvoznika.

Cena snabdevanja električnom energijom predstavlja oko 50% cene koju plaćaju krajnji potrošači. Električna energija kupljena na dan unapred tržištu predstavlja oko 40% ukupne električne energije koju snabdevači nabavljaju za isporuku industrijskim kupcima i domaćinstvima na konkurentnom tržištu. Za domaćistva na regulisanom tržištu važe cene snabdevanja utvrđuje ANRE.

Izvor: profit.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF