Rumunija: Električna energija za prvi kvartal 2023. prelazi 510 evra po MWh

, Region energetika

Cena električne energije na tržištu za bilateralne ugovore rumunske berze OPCOM premašila je prag od 500 evra po MWh.

Nuklearelektrika, državna kompanija koja upravlja nuklearnom elektranom Cernavoda, 4. avgusta je ponudila na prodaju na tržištu za bilateralne ugovore  četiri paketa električne energije po 10 MW, sa isporukom u prva četiri meseca 2023. godine.

Kompanija je postavila cenu od 1.900 leva (390 evra) po MWh. Međutim, jedan paket (28,8 GWh) je kupio Petrom po ceni od 2.492 leva (510,6 evra) evra po MWh, a drugi po ceni od 2.500 leva (512,1) evra po MWh.

To je najviša cena do sada zabeležena na ovom tržištu za električnu energiju sa isporukom u prvom kvartalu 2023. godine.

Neizvesnost na tržištu najbolje oslikava činjenica da je ovu enormnu cenu platio Petrom, jedan od značajnih proizvođača električne energije u Rumuniji, koji upravlja gasnom elektranom Brazi (860 MW). 

Zašto je Petrom odlučio da kupi električnu energiju po ovoj ceni? Moguće objašnjenje – strah da neće imati dovoljno gasa za svoju elektranu, koja u tom slučaju neće moći da ispoštuje ugovorne obaveze koje se odnose na isporuku električne energije.

To bi značilo da je Petrom izračunao da će njegovi kupci, odnosno učesnici na tržištu, platiti još višu cenu za utrošenu energiju na početku sledeće godine. 

Druga dva paketa od Nukelarelektrike kupio je veliki snabdevač Electrica Furnizare, po sličnim cenama – oko 500 evra po MWh.

Ovi ugovori signaliziraju da cene električne energije nastavljaju da rastu, i to ne samo na spot tržištu. 

Primera radi, na OTC tržištu 4. avgusta realizovane su anonimne transakcije za isporuku u januaru i februaru 2023. godine po ceni od 553 evra po MWh.

Na isto ukazuje i indeks cena ROPEX-FM, koji pokazuje prosečne cene fjučersa do datog datuma. Tako je 4. avgusta prosečna cena električne energije kojom se do tada trgovalo, sa isporukom u januaru 2023. godine, iznosila oko 163 evra po MWh. Za februar i mart ovaj pokazatelj iznosi 172 evra.

Pre mesec dana, ROPEX-FM za isti period sledeće godine iznosio je 137 evra po MWh.

Izvor: e-nergia.ro