Rumunija: Evropska sredstva za novu platformu koja omogućava promenu snabdevača u roku od 24 sata

2. September 2019. / Region energetika

Rumunska Regulatorna agencija za energetiku, ANRE, započela je projekat implementacije baze podataka i jedinstvene platforme na nacionalnom nivou, sa podacima i ponudama svih distributera i snabdevača električnom energijom i gasom, putem koje će se pojednostaviti proces promene snabdevača.

Projekat je vredan 20 miliona evra, finansira se iz evropskih fondova putem Operativnog programa administrativnih kapaciteta 2014-2020, nakon što je ANRE u aprilu podneo zahtev za finansiranje i on je prihvaćen.

„Svrha ovog projekta biće nova uredba o promeni snabdevača, u uslovima u kojima do 2025. godine u svim državama članicama mora biti osigurana mogućnost promene snabdevača u roku od 24 sata“, rekao je potpredsednik ANRE Zoltan Nagi Bege.

Regulator procenjuje da će do kraja godine biti potpisan ugovor o finansiranju. Rok za realizaciju projekta je 24 meseca od ovog datuma.

„Projekat će smanjiti birokratiju pojednostavljivanjem i optimizacijom operativnih procesa nastalih po osnovu zahteva za promenu snabdevača električnom energijom ili prirodnim gasom. Krajnjem potrošaču će biti u realnom vremenu  omogućen pristup detaljima statusa tokom procesa promene snabdevača. Trajanje procesa biće smanjeno na šest dana u prvoj fazi i nakon toga će progresivno smanjenje biti povezano sa ciljevima utvrđenim važećim evropskim zakonodavstvom. Putem ovog projekta, protokom informacija upravljaće se automatski, u cilju ispunjavanja svih zahteva, poštovanjem zakonskih rokova i efikasnim korišćenjem finansijskih i ljudskih resursa svih subjekata. Integrisana IT platforma koristiće jedinstvenu bazu podataka na nacionalnom nivou i predstavljaće jedinstven sistem dostupan online  svim učesnicima na nacionalnom tržištu koji su uključeni u proces promene snabdevača (operateri distribucije, snabdevači krajnjih kupaca itd.)“, saopštio je ANRE.

Trenutno, proces promene snabdevača traje 21 dan.

Od proleća ove godine, većina domaćinstava plaća električnu energiju i prirodni gas po cenama koje postavlja ANRE, a proces promene snabdevača više nije toliko atraktivan, s obzirom da su ponude retko povoljnije u poređenju sa regulisanim cenama.

Međutim, tržište će biti ponovo liberalizovano, a proces će najverovatnije početi početkom sledeće godine i trajaće 18 meseci, prema procenama ANRE.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF