Rumunija: Fond Proprietatea traži povlačenje zakona koji sprečava listing Hidroelektrike

, Region energetika

Listing Hidroelektrike podrazumeva nekoliko ključnih koraka koje treba slediti, ali kao prvo, ukidanje zakona 173/2020, koji zabranjuje prodaju državnih udela, rekao je Johan Meyer, izvršni direktor Franklin Templeton Investments Rumunija i menadžer portfolija Fonda Proprietatea na konferenciji za štampu.

„Hidroelektrika ima dva akcionara koje zastupa Ministarstvo energetike kao većinski, i Fondul Proprietatea, kao manjinski akcionar. Proces listinga vodiće Hidroelektrika. Postoji podrška svih strana uključenih u listing. Prvi koraci koji su preduzeti bili su imenovanje pravnog savetnika i savetnika za tržište kapitala, koji će pomoći u budućem strukturiranju Inicijalne javne ponude. Što se tiče potencijalnih investitora u Hidroelektriku, mislim da možete računati na mnoge akcionare Fonda Proprietatea, rumunske penzione fondove, ali i na međunarodne akcionare “, rekao je Johan Meyer.

Upitan kakvi su planovi kompanije u pogledu vlasničkih hartija od vrednosti, on je rekao da se portfolio kontinuirano procenjuje, kako za kompanije listirane na berzi, tako i za kompanije koje nisu listirane.

„Iz očiglednih razloga, lakše je trgovati listiranom imovinom na osnovu investicione odluke koja se donosi nakon temeljne analize finansijskih rezultata. Za kompanije koje nisu listirane, nastavljamo da analiziramo i sarađujemo sa kompanijama kako bismo unapredili efikasnost, profitabilnost, korporativno upravljanje i kvalitet upravljanja, a nedavno smo primetili poboljšanje u ovom pravcu sa brojmim promenama direktora i članova odbora, u raznim ministarstvima i u portfoliju kompanije. Zakonodavstvo o korporativnom upravljanju nije samo u slovu zakona, već i u njegovom duhu, u smislu imenovanja iskusnih profesionalaca koji su zaista nezavisni. Uveren sam da će se ovaj proces nastaviti u narednim mesecima “, rekao je Meyer.

Izvor: thediplomat.ro