Rumunija: FP, manjinski akcionar Hidroelektrike, traži da se akcionarima dodeli dodatnih 204 miliona evra

, Region energetika

Fond Proprietatea, manjinski akcionar Hidroelektrike, zahteva da se akcionarima kompanije, srazmerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu, dodeli dodatnih milijardu leva (204 miliona evra). O ovom  predlogu će se raspravljati sredinom sledećeg meseca. FP traži da se novac izdvoji iz revalorizacione rezerve.

Kompanija je nedavno predložila da se akcionarima raspodele dividende na osnovu dobiti za 2020. godinu u iznosu od 1,28 milijardi leva (261 milion evra), od čega bi preko 204 miliona evra dobilo Ministarstvo energetike, koje je vlasnik 80% akcija Hidroelektrike, i 52 miliona evra Fond Proprietatea (20%).

Hidroelektrika je prošle godine zabeležila neto dobit od 1,45 milijardi leva (296 miliona evra), što je za 4,8% više u odnosu na 2019. godinu, prema godišnjem izveštaju Fonda Proprietatea.

Međutim, promet se smanjio na 3,7 milijardi leva (755 miliona evra), odnosno za 8,7% u poređenju sa 2019. godinom.

Količina prodate električne energije iz sopstvene proizvodnje dostigla je 14,58 TWh, što je za 1,3% manje u odnosu na 2019. godinu, dok je ukupna količina prodate električne energije iznosila 15,96 TWh, za 0,7% više u odnosu na 2019. godinu.

Izvor: profit.ro