Rumunija, Hidroelektrika: Cene za krajnje kupce znatno više nego na fjučers tržištima

17. November 2020. / Region energetika

Hidroelektrika, najveći proizvođač električne energije u Rumuniji, dobro zarađuje od prodaje električne energije krajnjim kupcima, prema najnovijim podacima za prvu polovinu godine.

U prošlosti, Hidroelektrika je prodavala električnu energiju putem bilateralnih ugovora po cenama koje su bile ispod tržišnih (afera vezana za tzv. „pametne momke“), ali trenutna politika kompanije ima suprotne efekte: prosečna cena po kojoj isporučuje električnu energiju svojim kupcima (Hidroelektrika je takođe snabdevač električnom energijom) najviša je u poređenju sa svim tipovima kupoprodajnih ugovora koje je kompanija zaključila u prvoj polovini godine, osim, ​​naravno, na balansnom tržištu.

Tako je u prvoj polovini godine kompanija prodala svojim kupcima 4,27% ukupne električne energije, odnosno 335 GWh, po prosečnoj ceni od 267 leva (55 evra) po MWh. To je najviša prosečna cena u poređenju sa drugim tipovima ugovora koje je zaključila.

Na centralizovanim tržištima sa budućom isporukom na berzi OPCOM, gde kompanija prodaje najveći deo električne energije (oko 57% u prvoj polovini ove godine), Hidroelektrika je ostvarila prosečnu cenu od samo 228 leva (46,9 evra) po MWh, što je značajno ispod cene postavljene u ugovorima o snabdevanju.

Na spot tržištu (DAM) prodato je 12% ukupne količine, po ceni od 194 leva (39,9 evra), a na tržištu unutar dana prodat je neznatan iznos (260 MWh), po ceni od 239 leva (49,2 evra).

Na regulisanom tržištu, u skladu sa obavezom koju je postavio ANRE, Hidroelektrika je prodala približno četvrtinu proizvodnje, po ceni od samo 103,8 leva (21,4 evra) po MWh.

Ukupna proizvodnja u prvoj polovini godine iznosila je 6,93 TWh, ispod planiranog obima, kao posledica suše. Međutim, prodala je 7,87 TWh, a razliku je pokrila kupovinom na DAM. U prvoj polovini godine, Hidroelektrika je na tržištu kupila gotovo isto koliko i prošle godine: 934 GWh, u poređenju sa oko 1,1 TWh.

Na kraju drugog kvartala ove godine, Hidroelektrika je imala 2.500 krajnjijh kupaca.

Neto dobit u prvoj polovini godine iznosi 806 miliona leva (165,9 miliona evra), što je za 11% manje u odnosu na isti period prošle godine, uz operativni prihod od 1,8 milijardi leva (370,5 miliona evra), za 23% manje na godišnjem nivou.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF