Rumunija: Hidroelektrika desetostruko povećala broj velikih komercijalnih kupaca

15. April 2019. / Region energetika

Hidroelektrika je  snabdevač električnom energijom za 5.000 potrošača, većinom industrijskih, što znači da je od početka 2018. godine 11 puta povećala broj velikih komercijalnih kupaca. Kompanija je prošle godine na slobodno tržište isporučila ukupno 0,4 TWh.

Početkom 2018. godine, Hidroelektrika je imala 629 kupaca koje je snabdevala električnom energijom, uključujući 411 velikih potrošača. Krajem godine, kompanija je snabdevala 4.940 klijenata, od čega su 4.327 veliki potrošači.

To znači da je prošle godine, kada je tržište električne energije bilo liberalizovano za sve potrošače, najveći proizvođač električne energije u Rumuniji 11 puta povećao broj velikih potrošača u svojom portfoliu.

Tokom 2018. godine, kompanija je na tržište isporučila ukupno 400 GWh električne energije, što je relativno mala količina u poređenju sa proizvodnjom koja iznosi 17 TWh.

Međutim, sektor snabdevanja je sve više zainteresovan za usluge Hidroelektrike, s obzirom da je nakon ponovnog uvođenja regulisanog tržišta, kompanija primorana da odeđene količine električne energije prodaje po regulisanoj ceni.

U tom kontekstu, Hidroelektrika je dobila status opcionog snabdevača u poslednjoj instanci, u najatraktivnijem mrežnom području, Muntenia Sud, pod koje potpada i Bukurešt.

Kompanije planira da diversfikuje svoje poslovanje, i ima za cilj da ojača segment snabdavanja i nabavku proizvodnih jedinica u oblasti obnovljivih izvora energije.

Hidroelektrika je najveći proizvođač električne energije i jedna od najprofitabilnijih kompanija u Rumuniji. U 2018. godini ostvarila je profit od 1,55 milijardi leva (325 miliona evra), za 14% više nego prethodne godine.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF