Rumunija, Hidroelektrika: HE Bretea konačno na mreži sledeće nedelje

17. October 2019. / Region energetika

Hidroelektrika, najveći proizvođač električne energije u Rumuniji, konačno će sledeće nedelje pustiti u rad hidroelektranu Bretea, prvu novu elektranu od kako je kompanija izašla iz stečaja.

Hidroelektrika će novu elektranu u Bretei zvanično priključiti na mrežu 24. oktobra, navodi se saopštenju kompanije. HE Bretea, instalisane snage 12 MW, nalazi se u okrugu Hunedoara, na reci Strei, i praktično je prva nova hidroelektrana koja će biti puštena u rad u Rumuniji nakon izlaska Hidroelektrike iz stečaja.

Investicija u novu elektranu iznosila je oko 200 miliona leva (41,7 miliona evra), prema ranije saopštenim podacima. Hidroelektrana je bila završena još u julu, ali nije puštena u rad zbog problema vezanih za tehničke zahteve ugovora o priključku, što je izazvalo spor između proizvođača hidroenergije i operatora mreže.

HE Bretea je stopostotni rumunski projekat: generalni projektant je ISPH Bukurešt, radove na hidroelektrani izvodila je kompanija Hidroconstruciunea, putem ogranka Raul Mare Hateg, a montažu opreme, koju je obezbedila UCM Rešica, izvršio je Energomontaj SA Bukurešt.

Investicija od preko 197 miliona leva, realizovana iz sopstvenih sredstava Hidroelektrike, doprineće povećanju proizvodnje električne energije za 33 GWh godišnje. Električnu energiju proizvode dve turbine Kaplan, instalisane snage po 6.282 MW.

Investicioni cilj HE Strei, čiji je deo HE Bretea, jeste korišćenje hidroenergetskog potencijala donjeg toka reke Strei, uz pomoć hidroelektrana ukupne instalisane snage 84,25 MW i proizvodnju električne energije od 164,52 MWh. Razvoj hidroenergetskog kompleksa na reci Strei predviđa izgradnju tri brane i sedam hidroelektrana koje osiguravaju regulisanje protoka reke Strei u dužini od 32,5 kilometara.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF