Rumunija: Hidroelektrika i Nuklearelektrika moraće da isporuče na regulisano tržište 65% proizvodnje

21. January 2019. / Region energetika

Hidroelektrika i Nuklearelektrika imaće obavezu da na regulisano tržište isporuče do 65% proizvodene električne energije, po cenama koje će im omogućiti da ostvare profit od 5%, navodi se u nacrtu uredbe objavljene na sajtu ANRE.

ANRE utvrđuje obavezu da se prodaju fiksne količine električne energije putem regulisanih ugovora, po cenama postavljenim na osnovu date metodologije, za proizvođače koju poseduju/upravljaju komercijalnim nuklearnim i/ili hidroenergetskim jedinicama/grupama; kogeneracijskim jedinicama/grupama koje koriste šeme podrške; i termoelektričnim jedinicama/grupama.

U slučaju Hidroelektrike i Nuklearelektrike, ova fiksna količina iznosi oko 65% proizvodnje.

ANRE namerava da proizvodnju ovih postrojenja usmeri na stanovništvo, i ako bude potrebno, to će zatražiti i od drugih proizvođača, u slučaju rasta cena.

Proizvođači koji snabdevaju stanovništvo formiraće cene koje će im omogućiti da ostvare profit od 5% iznosa opravdanih troškova vezanih za proizvodnju električne energije, i kada je to moguće, toplotne energije.

Dodatni troškovi ostvareni u prethodnom periodu mogu biti priznati ako je razlika veća od 10% i ako su hidro tokovi manji za 15% u odnosu na prognozirane.

ANRE utvrđuje opravdan nivo prosečne otkupne cene goriva za ugovorni period na osnovu detaljne komparativne analize prosečne nabavne cene u prethodnom ugovornom periodu i projektovanih vrednosti za ugovorni period, navodi se u datom dokumentu.

Ova uredba će obezbediti predvidljivost, kako za proizvođače, tako i za snabdevače u poslednjoj instanci, u pogledu prodatih/kupljenih količina i vezanih prihoda/troškova.

Za domaćinstva u portfoliu snabdevača u poslednjoj instanci osigurano je da se potrebne količine električne energije kupuju po regulisanoj ceni, a stabilnost cena za domaćinstva je zagarantovana.

Vlada Rumunije je 21. decembra usvojila Uredbu 114/2018, kojom je propisano da će se u priodu od 1. marta 2019. do 28. februara 2022. godine snabdevanje domaćinstava odvijati pod uslovima regulisanim od strane ANRE.

Izvor: economica.net

Skinite kao PDF :

Download PDF