Rumunija: Hidroelektrika pobedila EFT-a pred arbitražnim sudom u Švajcarskoj

31. December 2018. / Region energetika

Odlukom usvojenom 24. decembra,  Arbitražni sud u Bernu, u Švajcarskoj, presudio je u korist Hidroelektrike u sporu koji je pokrenuo trgovac električnom energijom, Energy Financing Team (EFT) AG, navodi se u saopštenju Hidroelektrike.

Arbitražni sud je u celosti odbacio odštetni zahtev EFT-a, u iznosu od 80 miliona evra (umanjen u toku postupka na 42,6 miliona evra, plus kamata od 5% godišnje, od 2013. godine), kao naknadu za navodnu krivicu Hidroelektrike za neizvršenje ugovora o snabdevanju električnom energijom između dve strane, saopštila je Hidroelektrika.

U suštini, sud je presudio da se u pogledu prava EFT-a na eventualno obeštećenje nakon raskida ugovora primenjuje rumunski, a ne švajcarski zakon, kako je to tvrdio EFT.

U skladu sa zakonom za koji je sud utvrdio da je primenjiv, doneta je presuda da EFT nema pravo na zahtevanu nadoknadu i u potpunosti odbacio zahtev kompanije. Sud je takođe naložio EFT-u da isplati Hidroelektriki 557.256 evra, 596.593 leva (128.000 evra) i 9.272 švajcarskih franaka (8.830 evra) za pokrivanje sudskih troškova, navodi Hidroelektrika.

Izvor: mediafax.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF