Rumunija: Hidroelektrika prinuđena da kupuje električnu energiju na spot tržištu

14. December 2018. / Region energetika

Hidroelektrika beleži značajan pad proizvodnje električne energije zbog niskih protoka, koji su daleko ispod višegodišnjih proseka i prognoze, zbog čega je primorana da povremeno kupuje električnu energiju na spot tržištu, što je kompenzacija za električnu energiju isporučenu za balansiranje nacionalnog energetskog sistema.

„Nepravedno smo optuženi za manipulacije na tržištu, da ne isporučujemo na tržište svu električnu energiju zbog visokih cena na DAM. Sada smo u situaciji da ponekad kupujemo električnu energiju kako bismo ispoštovali naše ugovore, jer se od nas traži da isporučimo električnu energiju za balansiranje sistema, što je naša obaveza. Mi se ne bavimo špekulacijama“, rekao je Marian Bratu, član Izvršnog odbora Hidroelektrike.

On je objasni da se višegodišnje prognoze protoka na Dunavu u ovom periodu kreću oko 5.600 kubnih metara u sekundi, a sada iznose samo 3.2000 kubnih metara.

Hidroelektrika je prvi proizvođač koji interveniše u slučaju potrebe za balansiranjem Nacionalnog energetskog sistema (SEN) iz tehničkih razloga. Bez obzira na komercijalne ugovore kompanije, Nacionalni dispečerski centar može zahtevati uključivanje proizvodnje hidrogrupa, ukoliko to situacija zahteva, uz odgovarajuću novčanu nadoknadu.

„U novembru smo tokom nekoliko dana isporučivali 40 GWh za balansiranje, dok je naša dnevna proizvodnja iznosila oko 37 GWh, u datim uslovima, jer je od nas traženo da balansiramo sistem. To je mnogo, ali imamo energetske rezerve dovoljne za pokrivanje potreba SEN-a“, rekao je Bratu.

On objašnjava da niski vodostaji i balansna odgovornost ponekad primoravaju Hidroelektriku da kupuje električnu energiju na spot tržištu kako bi ispoštovala ugovorne obaveze. „Septembar je bio poslednji mesec kada smo prodavali električnu energiju na DAM tržištu“, kaže Bratu.

Savet za zaštitu konkreuncije pokrenuo je u septembru istragu o mogućoj zloupotrebi položaja Hidroelektrike na tržištu električne energije.

Savet za konkurenciju sumnja da je Hidroelektrika kao ponuđač ograničila količinu električne energije na pojednim segmentima tržišta (pre svega na dan unapred tržištu), kako bi povećala ponudu na tržištu sa višom cenom, odnosno balansnom tržištu. Predsednik Saveta za konkurenciju Bogdan Chiritoiu rekao je tom prilikom da potrošači još nisu osetili uticaj ovakvog ponašanja Hidroelektrike, ali da su gubitke imali snabdevači.

Kao odgovor na optužbe Saveta za zaštitu konkurencije, Hidroelektrika je saopštila da je spot tržište marginalno za kompaniju, da je Savet unapred doneo zaključke, i da kompanija najveći deo električne energije prodaje putem dugoročnih ugovora, na berzi, u uslovima u kojima balansira sistem na zahtev Nacionalnog dispečerskog centra.

Izvor: economica.net

 

Skinite kao PDF :

Download PDF