Rumunija: Hidroelektrika prodala električnu energiju za isporuku u 2022. godini po ceni od preko 68 evra po MWh

, Region energetika

Cene električne energije na rumunskom tržištu za isporuku u 2022. godini beleže konstantan rast.  Hidroelektrika, najveći proizvođač električne energije u zemlji, testirala je tržište prodajući pakete za isporuku u vršnim intervalima u 2022. godini. Kompanija je na tržištu za bilateralne ugovore (PCCB-LE Flex) 6. aprila pondila tri paketa od 5 MW po satu, sa isporukom tokom 2022. godine, u intervalu od 06:00-22:00 h, po ceni od 335 leva (68,1 evro) po MWh, prema podacima platforme OPCOM. Reč je o relativno maloj količini, ukupno 62.400 MWh.

Čak i po ovako visokoj ceni, ponude Hidroelektrike izazvale su interesovanje velikih snabdevača, a sve količine kupila je Elektrika Furnizare, jedan od najvećih snabdevača u zemlji. Zanimljivo je da je za jedan od paketa Elektrika ponudila čak 345 leva (70,1 evra) po MWh, za 10 leva iznad tražene cene.

Konačno, Hidroelektrika je električnu energiju prodala po ceni koja se kretala između 337 ​​i 342 leva (68,5 i 69,5 evra) po MWh.

Dan kasnije, 7. aprila, Nuklearelektrika, operator nuklearne elektrane Cernavoda, ponudila je na prodaju veću količinu bazne energije – tri paketa sa isporukom od 1. jula 2021. do kraja 2022. godine i još tri paketa sa isporukom u drugoj polovini ove godine (1. jul – 31. decembar 2021.), svaki kapaciteta 10 MW po satu.

Prva tri paketa, odnosno ukupno oko 395.000 MW, ponudila je po ceni od 290 leva (59 evra) po MWh. Električna energija je prodata po višim cenama od traženih (kupci su bili Petrom i Engie), odnosno 293-297 leva (59,5 –do 60,4 evra).

Preostala tri paketa, ukupno 132.500 MWh, ponuđena su po ceni od 294 leva (59,7 evra) po MWh. Ponovo su ostvarene više cene – od 303-306 leva (61,6 do 62,2 evra) po MWh. Kupci su bili Engie i Enel.

Izvor: e-nergia.ro