Rumunija, Hidroelektrika: Taksa na promet 16,8 miliona evra, ograničava se prodaja na DAM

29. January 2019. / Region energetika

Hidroelektrika ima obavezu da plati taksu koja iznosi 2% od prometa u prethodnoj godini, i pored gubitaka koje će imati zbog uvođenja regulisanih cena, mogla bi prinuđena da prodaje električnu energiju na tržištu za bilateralne ugovore.

Hidroelektrika, jedan od najvećih proizvođača električne energije u Rumuniji, uz Energetski kompleks Oltenia, plaćaće taksu od 2% prometa, koja će prema procenama iznositi od 80 do 85 miliona leva (od 16,8 do 17,8 miliona evra). Ovaj iznos obračunat je na osnovu prometa od 4 milijarde leva (838,2 miliona evra), prema prognozi za 2018. godinu.

U prvih devet meseci  2018. godine, kompanija je prijavila promet od 3,2 milijarde leva (670,6 miliona evra).

Hidroelektrika još nije objavila finansijske rezultate za 2018. godinu, ali do 20. februara mora dostaviti ANRE procenu prometa, kako bi se izračunao iznos naknade.

Kompanija bi, međutim, pored uvođenje regulisanog tržišta, mogla biti pogođena još jednom novom odredbom. Naime, prema tvrdnjama pojednih izvora, planirana je izmena Zakona o električnoj energiji, u smislu da 80% raspoložive električne energije, nakon što proizvođač ispoštuje svoje obaveze prema regulisanom tržištu, mora biti plasirano na tržištu za bilateralne ugovore berze OPCOM.

Dakle, nakon što Hidroelektrika proda električnu energiju pa regulisanoj ceni za domaćinstva, 80% od preostale količine mora prodati na centralizovanim tržištima. Ideja zakonodavca je da obeshrabri prodaju na spot tržištu (dan unapred tržištu, DAM), na kome je poslednjih meseci zabeležen značajan rast cena. Ova mera će u velikoj meri uticati na Hidroelektriku i Nukelarelektriku, s obzirom da kompanije neće moći da prodaju preostalu električnu energiju po višim cenama.

Dve kompanije su u svakom slučaju pogođene uvođenjem regulisanog tržišta za domaćinstva. One moraju prodati 65% proizvedene električne energije domaćinstvima, po ceni koja je jednaka troškovima proizvodnje, plus marža od 5%.

Izvor: economica.net

Skinite kao PDF :

Download PDF