Rumunija: Hidroelektrika vodeći proizvođač električne energije u prvih šest meseci

9. August 2019. / Region energetika

Termoelektrane su imale najveći doprinos u proizvodnji električne energije u Rumuniji, Hidroelektrika je bila vodeći proizvođač u zemlji, udeo uglja se smanjuje, a vetar i fotonaponska energija proizveli su gotovo isto koliko i nuklearna elektrana u Cernavodi. Ovo su podaci za prvih šest meseci 2019. godine, prenosi Transelektrika.

Neto proizvodnja električne energije u prvih šest meseci ove godine iznosila je 29,4 TWh, uz ukupnu nacionalnu potrošnju od 28,8 TWh, neto. Zbog toga je, ukupno posmatrano, Rumunija ponovo bila neto izvoznik u prvoj polovini 2019. godine, sa 0,44 TWh. Samo u januaru Rumunija je bila neto uvoznik, dok je u ostalim mesecima bilans bio obrnut.

Proizvodnja električne energije prema izvorima – podaci Transelektrike:

Termoelektrane: 10.263 GWh, od čega termoelektrane na lignit 5.611 GWh, na ugalj 439 GWh, na gas 1.322 GWh i na hidrokarbonate 2.891 GWh.

Hidroelektrane: 9.564 GWh.

Obnovljivi izvori energije: 4.669 GWh, od čega vetar 3.626 GWh, fotonaponske elektrane 861 GWh i biomasa 182 GWh.

Nuklearna energija: 4.919 GWh.

Termoelektrane su i dalje vodeći izvor električne energije, ali je njihova proizvodnja smanjena za oko 1 TWh u odnosu na prvih šest meseci 2018. godine. Dok se ništa nije promenilo u sektoru uglja (dve elektrane, Mintia i Parošeni), u slučaju lignita, što posebno važi za termoelektrane EK Oltenia, beleži se pad proizvodnje sa 6,5 TWh na 5,6 TWh.

Elektrane na gas beleže nagli pad proizvodnje u drugom kvartalu ove godine. Proizvele su samo 61 GWh, gotovo deset puta manje nego prošle godine, što je obrazloženo tržišnim uslovima (zvaničnici Petroma, koji upravlja elektranom Brazi, najvećom takve vrste u zemlji, rekli su da proizvodnja ne bi bila profitabilna) i uticajem Uredbe 114. S druge strane, elektrana Iernut radi smanjenim kapacitetom, jer su u toku radovi na puštanju u pogon nove elektrane sledećeg proleća.

Obnovljivi izvori energije proizveli su u prvih šest meseci gotovo isto koliko i nuklearna elektrana Cernavoda, s obzirom da je jedan od dva reaktora bio zaustavljen na mesec dana zbog programa održavanja. Energija vetra imala je nešto bolje rezultate nego prošle godine (3,6 TWh u poređenju sa 3,4 TWh u prvih šest meseci 2018. godine).

Hidroelektrika, sa preko 9,5 TWh, ostaje najveći proizvođač električne energije u zemlji, ali uprkos dobroj hidrološkoj situaciji od maja do juna, rezultat je sličan prošlogodišnjem: u prvih šest meseci 2018. godine proizvedeno je 9,6 TWh.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF