Rumunija: Hidroelektrika završila revitalizaciju prvog agregata HE Stejaru

25. March 2020. / Region energetika

Hidroelektrika je uspešno realizovala proces revitalizacije hidroagregata broj 6 hidroelektrane Dimitrie Leonida (Stejaru), saopštila je kompanija.

Sa instalisanom snagom od 60,14 MVA i maksimalnom raspoloživom snagom na spojnici trubine od 55.048,8 KW (55,05 MW), ovo je prvi kompletno revitalizovani agregat za komercijalnu upotrebu, od ukupno šest hidro agregata HE Stejaru.

Hidroelektrika dodaje da je snaga agregata 6 istovremeno povećana sa 50 na 55 MW.

Obavljeni testovi potvrđuju da agregat radi u skladu sa projektovanim parametrima, a testovi performansi nastaviće se tokom 2020. godine, paralelno sa komercijalnim operacijama.

Za revitalizaciju HE Dimitrie Leonida – Stejaru, ugovor o izvođenju radova potpisan je 2015. godine između Hidroelektrike i konzorcijuma Romelektro i Litostroj Power doo Slovenija. Ugovor tipa EPC (inženjering, nabavka, izgradnja i puštanje u rad) uključuje revitalizaciju svih instalacija i opreme u HE Stejaru. Ukupni troškovi izvođenja radova po principu „ključ u ruke“ iznose oko 75 miliona evra.

Hidroelektrana Stejaru je glavna elektrana u hidroenergetskom sistemu reke Bistrice. Postrojenje ima šest hidroagregata tipa Franscis, koji su pušteni u rad između 1960. i 1962. godine, sa instalisanom snagom od 210 MW (4×27,5 MW + 2×50 MW). Prosečna proizvodnja električne energije iznosi oko 434,5 GWh godišnje.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF