Rumunija je uvezla 2,88 TWh iz Bugarske u prvih devet meseci

, Region energetika

Jedan od dva MWh električne energije koje je Rumunija uvezla ove godine dolazi iz Bugarske. I dok rumunska proizvodnja elekrične energije pada, bugarska se povećava – isto tako, rumunski deficit u energetskom bilansu se produbljuje, a Bugarska postaje sve značajniji neto izvoznik.

U prvih devet meseci ove godine došlo je do pogoršanja rumunskog energetskog bilansa, usled većeg rasta uvoza od rasta izvoza.

Neto nacionalna proizvodnja električne energije pala je za 7% u prvih devet meseci 2022. godine, dok je potrošnja pala za samo 6%. Izvoz električn energije povećan je za 0,8 TWh (28%), prema podacima Transelektrike. Međutim, uvoz je povećan za 1,2 TWh (30%). To znači da je Rumunija u prošloj godini posle devet meseci imala deficit od samo 0,9 TWh, dok je u istom periodu ove godine on dostigao 1,3 TWh, odnosno 44% više.

Ukupan uvoz električne je u prvih devet meseci iznosio je 5,1 TWh, a izvoz samo 3,8 TWh. Uvoz je povećan na granici sa Bugarskom, Ukrajinom i Modavijom, a smanjen na granici sa Srbijom i Mađarskom. Zabeleženo je značajno povećanje uvoza električne energije iz Bugarske tokom ovog perioda, na 2,88 TWh – to je više nego duplo u poređenju sa prvih devet meseci 2021. godine (1,33 TWh).

Praktično, nakon povećanja za 1,5 TWh, uvoz iz Bugarske predstavlja više od polovine (56%) ukupnog rumunskog uvoza električne energije. Očigledno, deo ove energije mogao bi biti tranzit ka drugim zemljama a deo transakcija je svakako realizovan i preko kaplovanog spot tržišta.

Prema najnovijim podacima bugarskog operatora prenosa i sistema, od početka godine do 13. novembra proizvodnja električne energije u zemlji je porasla za oko 8,3%, na 43,4 TWh, dok je nacionalna potrošnja smanjena za 1,6%, na 32,5 TWh.

U ovom periodu Bugarska je bila neto izvoznik, sa bilansom od 10,9 TWh, što je oko 20% rumunske potrošnje u ovoj godini. 

Izvor: e-nergia.ro