Rumunija: Koliko će poskupeti električna energija i gas na liberalizovanom tržištu

3. September 2019. / Region energetika

Asocijacija komunalnih energetskih kompanija ACUE, upozorava da će se, u slučaju nagle deregulacije tržišta električne energije i gasa, do čega bi moglo doći nakon ukidanja Uredbe 114, kupovne cene električne energije i gasa povećati preko nivoa koji bi bio prihvatljiv za potrošače. ACUE zbog toga poziva na postepenu liberalizaciju tržišta.

„Nagla i potpuna liberalizacija cena za krajnje potrošače dovešće do poskupljenja gasa za oko 50 leva (10,5 evra), na 110 leva (32,1 evra) po MWh, i električne energije za oko 100 leva (21 evro), na 490 leva (102,9 evra) po MWh.“

Procene Asocijacije, koja okuplja velike distributivne kompanije i snabdevače, date su u dokumentu koji je pripremio ACUE, u kontekstu u kome se sve više govori o ponovnoj liberalizaciji tržišta električne energije i gasa, koje je bilo regulisano Uredbom 114/2018, i potvrđeno Uredbom 19/2019.

Kako bi se izbegao uticaj naglog povećanja računa, posebno za gas, ACUE predlaže da se primene prelazne mere za ponovno otvaranje tržišta.

U segmentu veleprodajnog tržišta, cilj bi trebao biti povećanje likvidnosti, putem mera kao što su: implementacija programa dostupnosti gasa – kalendar trgovanja sa mesečnim, kvartalnim i godišnjim proizvodima; unapređenje pravila balansiranja; primena pojedinih usluga kliringa; povećanje kapaciteta interkonekcija.

U segmentu snabdevanja cilj je potpuni prenos svih troškova gasa u krajnju cenu, što bi se moglo postići „poboljšanjem metodologije za utvrđivanje tarife za snabdevanje krajnjih kupaca kako bi se u potpunosti i blagovremeno transponovala cena ostvarena na veleprodajnom tržištu“.

Konačno, još jedan cilj deregulacije odnosi se na efikasnu zaštitu ranjivih potrošača, a mere bi bile: poboljšanje definicije kako bi se uključili svi relevantni pokazatelji; sprovođenje postupka identifikacije; utvrđivanje izvora finansiranja; uspostavljanje posebnog mehanizma subvencija.

Nakon primene ovih mera trebalo bi se postići postepeno smanjivanje obima proizvodnje gasa koji se nudi po gornjoj ceni i postepeno uvođenje tržišne cene, što će na kraju dovesti do deregulacija veleprodajne cene i smanjenja, do ukidanja, obaveze trgovine na centralizovanim tržištima.

U skladu sa Uredbama 114/2018 i 19/2019, domaćinstva plaćaju električnu energiju (koju proizvode Hidroelektrika, Nuklearelektrika i Petrom), po ceni koju reguliše ANRE. Takođe, prirodni gas iz domaće proizvodnje, plaćaju po ceni koju postavlja ANRE – 68 leva (14,4 evra) po MWh.

Međutim, prošle nedelje, Odbor za industriju i usluge jednoglasno je izglasao ukidanje člana 61. Uredbe 114, što teoretski omogućava ponovno otvaranje tržišta, čak iako je proces trenuno zaustavljen (budžetski odbor je odložio raspravu).

Nedavno je predsednik ANRE Dumitru Chirita rekao da je od Evropske komisije dobio predlog da se ponovna liberalizacija tržišta sprovede postupno, tokom 18 meseci, što je predlog sa kojim se regulator u principu slaže.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF