Rumunija: Kompanije Enela isplaćuju 618 miliona evra dividendi

27. February 2020. / Region energetika

Kompanije pod kontrolom italijanske grupe Enel isplatiće dividende u ukupnom iznosu od skoro tri milijarde leva, odnosno 618 miliona evra, navodi e-nergia.ro.

Skupštine akcionara kompanija E-Distribucija Banat, E-Distribucija Dobrogea i E-Distribucija Muntenia nedavno su odobrile isplatu dividendi u iznosu od 2,955 milijardi leva (618,3 miliona evra), na  osnovu zadržane dobiti iz prethodnih godina.

Tako će E-Distribucija Banat isplatiti dividende u iznosu od 185,5 miliona evra, E-Distribucija Dobrogea će dodeliti 105,2 miliona evra, i E-Distribucija Muntenia 327,8 miliona evra, saopštio je Enel.

„Prilikom dodele dividendi uzeto je u obzir okruženje kreirano novim regulatornim okvirom, koji definiše minimalni nivo ulaganja, kao i trenutno povoljan finansijski položaj kompanija, kao rezultat čvrste i oprezne politike upravljanja. Ažurirane procene novčanog toka su u strogoj korelaciji sa novim regulatornim okvirom“, dodaje kompanija.

Trenutno Enel grupa poseduje 78% akcija Muntenia E-Distribucija, dok Fond Proprietatea ima 12%, a rumunska država, preko SAPE, 10%. Što se tiče E-distribucije Banat, struktura vlasništva je sledeća: Enel grupa – 51%, Fond za imovinu – 24,1%, SAPE – 24,9%; u E-Distribuciji Dobrogea: Enel Group – 51%, Fondul Proprietatea – 24,1%, SAPE – 24,9%.

Tako će akcionari dobiti sledeće iznose dividendi: Kompanija za upravljanje investicijama u energetici (SAPE) 105,1 milion evra, Fond Proprietatea 109,5 miliona evra, i Enel grupa 404 miliona evra.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF