Rumunija konstantno uvozi električnu energiju iz Mađarske, u avgustuje je samo tri dana bila neto izvoznik

10. October 2019. / Region energetika

Rumunija je u avgustu imala status neto uvoznika električne energije iz Mađarske, kao rezultat pada proizvodnje hidro, nuklearne i energije vetra, koja je dostigla mesečni minimum u ovoj godini, ispod 3.000 MW, pokazuju podaci mađarskog regulatora tržišta (MEKH).

Prema podacima MEКH-a, Rumunija je samo tokom tri dana u avgustu bila u poziciji neto izvoznika u odnosu na Mađarsku.

Da bi se razumeli nivoi cena u Rumuniji i Mađarskoj, i njihova volatilnost, najvažniji termin je „preostala potražnja“.

Prema modelima koji se primjenjuju na zapadnim spot tržištima, preostala potražnja je potražnja koja nije pokrivena proizvodnjom iz obnovljivih izvora ili, u širem smislu, proizvodnjom sa niskim troškovima (uključujući hidro i nuklearnu energiju). Drugim rečima, to je potražnja koja se mora pokriti na osnovu proizvodnje nosilaca sertifikata za emisije (hidrokarbonati i ugalj) ili uvoza.

Zašto je to važno? Zato što je, prema podacima, cenovna kriva na spot tržištu identična krivoj preostale potražnje na tom tržištu. Drugim rečima, preostala potražnja je ona koja utiče na spot cene.

U slučaju dva međusobno kaplovana tržišta, poput mađarskog i rumunskog, položaj neto uvoznika/izvoznika utvrđuje se algoritmom Euphemia i zavisi od dva elementa: udela jeftine energije (hidro, nuklearna i vetar) u potrošnji i relativnih troškova proizvodnje nosilaca sertifikata za emisije.

Mađarska regulatorna agencija napominje da je u avgustu, kao rezultat smanjene proizvodnje hidro i energije vetra, preostala potražnja u Rumuniji rasla na način karakteristična za zimski period, uprkos manjoj potrošnji tokom letnjih meseci. Posledica je viša cena na DAM i pozicija Rumunije kao neto uvoznika u odnosu na Mađarsku.

Pored toga, Rumunija je smeštena u regionu Balkana, koji karakteriše nedostatak proizvodnih kapaciteta i koji uglavnom zavisi od proizvodnje hidroenergije.

U avgustu, proizvodnja hidroelektrana na Balkanu bila je izuzetno niska, dvostruko niža nego u maju i junu, i slična kao u oktobru 2018. godine. Zbog toga je hidroenergija imala udeo od svega 20% u regionalnoj potrošnji. Poređenja radi, u maju i junu, hidroenergija je činila 50% potrošnje na Blakanu.

U Rumuniji je situacija u avgustu bila još napetija. Prosečna mesečna potrošnja iznosila je 4.900 GWh, a potrošnja hidroenergije svega 865 GWh. Kao rezultat, udeo hidroenergije iznosi samo 17,5%, što je ispod regionalnog proseka od 20%.

Izvor: profit.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF