Rumunija: Montaža kablova na delu nove 400 kV liniji Đerdap – Rešica

31. July 2020. / Region energetika

Rumunska nacionalna kompanija za prenos električne energije Transelektrika otvarila je važan napredak na projektu izgradnje 400 kV nadzemne prenosne linije Đerdap – (Anina) – Rešica, koja je deo većeg projekta zatvaranja 400 kV prstena u Rumuniji.

Tokom ove nedelje počelo je postavljanje visokonaponskih kablova na novoj deonici linije  Đerdap – Anina, navodi se u saopštenju Transelektrike.

Ovaj dalekovod visokog napona obezbediće, pored operativne sigurnosti Nacionalnog energetskog sistema, uslove za priključenje na mrežu novih proizvodnih kapaciteta, posebno onih zasnovanih na obnovljivim izvorima (vetar, fotonaponska energija, biomasa), ali i novih velikih potrošača, rekao je državni sekretar Lucian Rusu.

Dalekovod Đerdap – (Anina) – Rešica predstavlja deo projekta prelaska na visoki napon, od 400 kV,  na liniji Đerdap – Rešica – Temišvar – Sakalaz – Arad, koji upotpunjuje 400 kV prsten u Rumuniji.

Projekat će omogućiti unapređenje performansi mreže, ali i povećanje kapaciteta za povezivanje na mrežu, kako za nove potrošače električne energije u zapadnom i jugozapadnom delu zemlje, tako i  za proizvodne izvore.

Realizacija ovog projekta, koja je povezana sa obnavljanjem transformatorske stanice Rešica i povezivanjem sa Srbijom preko 400 kV dalekovoda Rešica – Pančevo, doprineće značajnom povećanja kapaciteta, do 500 MW, za priključenje novih potrošača i novih proizvođača električne energije, kao i za prekogranični prenos.

Ovaj kapacitet će se povećati do 1.000 MW po završetku celokupne ose Đerdap – Rešica – Temišvar – Sakalaz – Arad.

Prelazak na 400 kV napon linije Đerdap – Rešica – Temišvar – Sakalaz – Arad / Đerdap – (Anina) – Rešica, uključen je na listu projekata od zajedničkog evropskog interesa, i deo je klastera „Mid Continental East Corridor“, zbog svog doprinosa u sprovođenju strateških prioriteta Evropske unije, uspostavljanjem transevropske energetske infrastrukture.

Vrednost projekta dalekovoda Đerdap – (Anina) – Rešica je preko 122 miliona leva (25,6 miliona evra). Ukupna dužina linije iznosiće 117 kilometara.

Građevinske radove na projektu izvodi konzorcijum ELECTROMONTAJ S.A. BUKUREŠT – ROMELECTRO S.A.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF