Rumunija: Nagli pad cena električne energije na DAM tržištu, rast izvoza u Mađarsku

11. March 2019. / Region energetika

Prosečna cena na zatvaranju dan unapred tržišta tokom februara beleži značajan pad u odnosu na janaur.

Prosečna cena na zatvaranju DAM u februaru 2019. godine iznosila je 230 leva (48,6 evra) po MWh, što je za 34% manje u odnosu na januar 2019. godine i za 29% manje u odnosu na januar prošle godine.

Ova cena je približna nivou cena koji je zabeležen prošlog leta (243 leva u avgustu), a drastično smanjenje u odnosu na januar (352 leva – 74,26 evra) registrovano je u uslovima velikog obima trgovine. Tako se u februaru na DAM trgovalo sa 2,13 TWh, što predstavlja 44,4% nacionalne potrošnje, što je veći udeo nego u janauru (43,4%), čak i pored pada količine električne energije za 9%, što je posledica velike potrošnje u januaru.

Ovakav razvoj tržišta u suprotnosti je sa trendom zabeležinim prethodne godine. u februaru 2018. godine cena na DAM je povećana u odnosu na januar za oko 14%. Međutim, prošlog februara je bilo prilično hladno, dok su, s druge strane, u januaru 2019. godine zabeležene rekordno visoke cene na DAM zbog problema sa proizvodnim kapacitetima u Rumuniji i rastom uvoza.

Na cene na spot tržištu utiče i kaplovanje tržišta sa Mađarskom, Češkom i Slovačkom. U februaru, cena u Rumuniji nije bila najviša u regionu, kao što je bio slučaj tokom janaura.

Tako je u Rumuniji u februaru prosečna cena iznosila 48,6 evra po MWh, što je za jedan evro ispod cene u Mađarskoj.

Ovo je odredilo „kurs“ protoka električne energije – izvoz u Mađarsku iznosio je 149 GWh, (oko 37% raspoloživog interkonektivnog kapaciteta), a uvoz samo 87 GWh (16%).

U januaru, kada je Rumunija bila na rubu energetske krize, izvoz u Mađarsku je iznosio 49 GWh, a uvoz 258 GWh (46% raspoložive ATC vrednosti), usled rasta cene na spot tržištu na 75 evra, što je u proseku za 1,8 evra iznad cene u Mađarskoj.

Izvor: economica.net

 

Skinite kao PDF :

Download PDF