Rumunija: Nagli skok cena na OPCOM DAM – na 88 evra po MWh

20. October 2020. / Region energetika

Spot cena na dan unapred tržištu u Rumuniji za isporuku u utorak, 20. oktobra, u 19:00 časova, dostigla je 88 evra po MWh, prema podacima Operatora tržišta električne energije i gasa (OPCOM). To je znatno iznad cene na mađarskom tržištu (70 evra po MWh u istom vremenskom intervalu) i dvostruko više u odnosu na tržišta u Slovačkoj i Češkoj (44 evra po MWh), sa kojima je rumunsko tržište kaplovano.

U većini vremenskih intervala spot cena u Rumuniji je iznad cena na kaplovanim tržištima, međutim, u 19 sati dolazi do eksponencijalnog povećanja, nakon čega se razlika ponovo smanjuje.

Delimično objašnjenje ove situacije leži u činjenici da će Rumunija u utorak uvoziti električnu energiju iz Mađarske u svim vremenskim intervalima, sa maksimalnom tehničkom i komercijalnom vrednošću od 397 MW tokom nekoliko sati.

Takođe, kao posledica zatvaranja kombinvane gasne elektrane Brazi, snage 860 MW, zajedno sa ostalim isključenjima manjih grupa, uvoz električne energije je značajno povećan, dostigavši preko 2.100 MW po satu 14. oktobra u večernjim satima.

Nacionalni deficit električne energije uslovljava povećanje cena, a s obzirom da su tržišta Rumunije, Mađarske, Češke i Slovačke kaplovana, električna energija će „teći“ iz pravca tržišta sa niskim cenama ka tržištu sa višim cenana. Pored toga, treba uzeti u obzir vremensku prognozu za utorak, koja upućuje na nisku proizvodnju energije vetra.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF